NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte)

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquest projecte responen, principalment, a una de les línies principals del PMID: metodologies actives i noves propostes per a la millora de l’aprenentatge. En aquest sentit, els objectius que es persegueixen fan referència a la millora dels aprenentatges de l’alumnat: 1. Promoure un aprenentatge significatiu i reflexiu de l’alumnat en la gestió positiva de conflictes. 2. Fomentar les habilitats analítiques en la gestió del conflicte.  3. Generar un procés de canvi i transformador a partir de la construcció conjunta en l’anàlisi del conflicte.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/032
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Luna González, Esther
Participants: 
Esther Luna González
Cristina Blasco Romera
Anna Ciurana Sala
Carme Panchón Iglesias
Ariadna Salvà Aige
Maria Pilar
Lozano Fernandez de Pinedo
Ensenyament/s: 
Pedagogia, Educació Social
Assignatures implicades: 
Mediació i Conflicte, Exclusió Social, Conflicte i Mediació