Nou fantomes per la aplicación d'anestesia dental

a) Data d'inici i finalització de l'actuació: 11/2/2019 a 3/6/2019
.
b) Descripció breu de l'actuació:
Es farà una prova pilot en un grup de pràctiques integrat per 20-25 alumnes de 2er curs d'Odontologia a l'assignatura de Anestesia i Reanimació
Al llarg del 1er semestre del any 2019 els alumnes faran servir un nou fantomes dissenyat específicament per complir amb els objectius teòric-pràctics de l'assignatura ( anestesies infiltrat ives, anestesies intralligamentoses, intra-óseas, i anestesies troncals , tant en maxil·lar inferior com en el superior.). Per poder portar a terme aquestes anestesies es dissenyara un nou fantomes que haurà de tenir com a características que els teixits tous siguin el mes similar als teixits tous de la boca. La penetració de les agulles haurà de ser el mes similar possible a les mides en humans.
D´ aquesta forma els alumnes podran practicar amb els nous models de laboratori abans de fer les practiques clíniques que es faran durant les últimes setmanes del primer semestre. Utilitzant aquestos nous models els alumnes adquiriran una major destresa y habilitat per poder aplicar els anestèsics dentals amb una millor seguretat i eficiència.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1- Millorar les habilitats dels alumnes a l hora de fer el acte de injectar l anestesic dental . El fet de poder fer-ho amb un fantomes amb els teixits tous similars als de la feina feta farà més fàcil que recordin el que han practicat
2- Poder practicar diferents tipus de tècniques d´anestèsia dental

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B01
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Arnabat Dominguez, Josep
Participants: 
MªAngels Sanchez -Garcés
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Anestèsia i Reanimació
Linies d'innovació: