ORFILA

Grup d’Innovació Docent
Presentació: 
El grup ORFILA ha estat ampliat enguany tant en nombre de professors com en el ventall d’activitats docents en que els membres estan implicats.Fins ara el grup es definia com a grup de innovació en Toxicologia. Actualment, amb la incorporació de professors de altres àrees de coneixement que compartim el mateix departament (Dept. de Farmacologia i Química Terapèutica; està previst que amb la remodelació el nom definitiu sigui Dept. de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica), els objectius i les activitats del grup s’han estès a altres matèries.

Objectius genèrics del grup:

El Grup de innovació docent ORFILA té com a objectiu genèric la millora de la docència de les matèries relacionades amb els àmbits de la Química Terapèutica, la Farmacologia i la Toxicologia. Aquesta millora de la qualitat docent es concreta en  diversos aspectes:

-Millora de la qualitat i l’actualitat de la informació (coneixements) que rep l’alumne.

-Implantació de metodologies docents que fomentin la motivació i la implicació emocional de l’alumnat i del professorat.

-Desenvolupament de materials docents que facilitin les activitats d’autoaprenentatge.

-Millora en l’adquisició d’habilitats i competències, tan específiques com transversals.

-Desenvolupament de sistemes d’autoavaluació i d’avaluació continuada.

-Consolidació de coneixements i competències adquirits en altres matèries/cursos previs 

 

.

Codi UB: 
GINDOC-UB/105
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Pubill Sánchez, David
Membres del grup: 
Marta Alegret Jordà
Mercedes Amat Tusón
Antonio Camins Espuny
M. Immaculada Dinarès Milà
Elena Escubedo Rafa
Rosa Griera Farrés
Juan Carlos Laguna Egea
Núria Llor Brunés
Mercè Pallàs Lliberia
F. Xavier Palomer Tarridas
Maria Luisa Pérez García
Josefina Quirante Serrano
Núria Roglans Ribas
Manuel Vázquez-Carrera
Marta Barenys Espadaler
Miren Ettcheto Arriola
Elisabet Teixidó Condomines
Laia Guardia Escoté
Emma de Juan Barroso Fernandez
Raül López Arnau
Christian Griñán Ferré