Pensament reflexiu sobre l´ús dels estils de comunicació i habilitats socials en la pràctica assistencial d’Infermeria

Es treballarà amb tres sessions: es farà una primera sessió que serà una classe magistral detallant els diferents estils de comunicació i les habilitats socials i sel´s explicarà el treball a realitzar. Una segona sessió es posarà en comú els treballs realitzats a classe i es prepararà la publicació a OMADO.. La tercera sessió es presentarà un cas gravat per actors d’una situació enfocada des de diferents estils de comunicació, on es faran grups de treball per discutir la millor situació.

L’activitat es realitzaria en tres sessions de entre març i abril del 201

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Identificar els estils de comunació utilitzats en la seva pràctica assistencial amb els seus caps més inmediats i amb altes professionals. 

Identificar i consensuar  les habilitats socials més adients per poder resoldre les diferents situacions de la pràctica assistencial de forma assertiva.

Descriure si l'activitat els ha estat útil per a poder fer autocritica i tenir una comuniació més assertiva.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/040
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Puig Llobet, Monserrat
Participants: 
Miguel Angel Hidalgo Blanco
Maria Aurelia Sanchez Ortega
Maria Teresa Lluch Canut
Ensenyament/s: 
Màster de lideratge i Gestió en Infermeria de la Universitat de Barcelona
Assignatures implicades: 
Comunicació i Motivació