Podcast - Desenvolupament d'un medicament

El procés de convergència a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i la docència basada en les competències requereixen el disseny d'activitats d'aprenentatge que permetin adquirir, construir els coneixements d'una manera funcional. És a dir, l'alumne ha de poder fer servir, mobilitzar els seus coneixements quan sigui necessari, per exemple a la pràctica de la seva futura professió. Per tant, enlloc d'estudiar, de memoritzar fins i tot, informació que després romangui inert o bé que s'oblidi amb el pas del temps, l'estudiant ha de realitzar activitats que permetin utilitzar els seus coneixements com a instruments de raonament, com les eines necessàries per resoldre els problemes que es pugui trobar a la “vida real”. Al Grup d'innovació docent “Instrucció i aprenentatge en ciències de la salut” ja fa un temps que utilitzem activitats d'aprenentatge que cerquen la docència funcional, a l'assignatura de Farmacologia als Ensenyaments de Medicina, Odontologia i Podologia.

En els darrers temps, amb el desenvolupament de la vacuna del COVID, el procés de desenvolupament de medicaments ha esdevingut un tema cabdal entre la població general. A l'assignatura de Farmacologia als Graus d'Odontologia i de Podologia ja fa anys que treballem aquest procés, dedicant una sessió de pràctiques on, amb la informació prèvia que es facilita als alumnes, s'estableix una discussió amb els alumnes al voltant d'aquesta qüestió. Tanmateix, en alguns grups és difícil aconseguir una participació activa dels estudiants durant tota la sessió. En el present projecte, el que volem és traslladar aquesta pràctica a un espai radiofònic, on els alumnes podran, primer, presentar la informació i, després, establir un debat assumint diferents rols (pacients, prescriptors, administració sanitària, indústria farmacèutica). D'una banda, creiem que s'aconseguirà una major motivació i un aprenentatge més significatiu dels conceptes principals d'aquesta pràctica i, de l'altra, aquesta informació es difondrà per a que arribi a la població (aprenentatge-servei). 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu principal del projecte és implementar una metodologia d'aprenentatge-servei (gravació espai radiofònic) a la nostra bateria d'eines d'aprenentatge funcional, amb què esperem millorar la motivació i la preparació prèvia dels estudiants i, per tant, aconseguir un aprenentatge més significatiu.

Els objectius concrets del projecte, per tant, són els següents:

-Treball autònom de l'alumne més intens.
- Participació més activa / sessions més dinàmiques.
- Major motivació dels estudiants generant debats més intensos.

Codi del projecte: 
2021PID-UB/023
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Víctor Fernández Dueñas
Participants: 
Alejandro Fernández Solanas
Laura Cuffí Chéliz
Ester Aso Pérez
Francisco Ciruela Alférez
Marc López Cano
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Farmacologia