Portafoli electrònic de casos clínics en Cirurgia Bucal i Implantologia.

El Màster de Cirurgia Bucal i Implantologia Bucofacial de la Universitat de Barcelona és un títol propi amb un caràcter professionalitzant i amb un fort component clínic. Amb l’objectiu que els estudiants puguin assolir totes les competències descrites en la normativa comunitària per obtenir el títol d’especialista en Cirurgia Bucal, els alumnes realitzen un important nombre de diagnòstics i tractaments quirúrgics a l’Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona sota supervisió del professorat. Encara que els professors donen una retroalimentació immediata i individual per a cada cas, considerem que és necessari estimular un aprenentatge reflexiu per part dels estudiants. En aquest sentit, pensem que la creació d’un portafoli digital pot ser una eina molt útil. Per una banda, permetria situar els estudiants al centre de l’aprenentatge afavorint una anàlisi crítica i més profunda dels procediments quirúrgics efectuats i, per l’altra, generaria un dossier d’evidències de les competències assolides. Sobretot, es pretén que els estudiants identifiquin els punts febles i reflexionin sobre com millorar les seves competències diagnòstiques i terapèutiques.

Aquest portafoli també pot afavorir la incorporació dels estudiants al món laboral donat que l’alumne pot demostrar, mitjançant el material audiovisual recopilat (fotografies i vídeos de casos clínics diagnosticats i tractats pel mateix alumne), que és competent en l’àmbit de la Cirurgia i Implantologia Bucal.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Promoure un aprenentatge actiu i centrat en l’alumne mitjançant l’elaboració d’un portafoli digital de casos clínics.

Objectius específics:
- Afavorir la reflexió i pensament crític de l’estudiant a través de l’anàlisi de casos clínics reals.
- Generar un dossier d’evidències de l’aprenentatge, experiència i de les competències assolides pels alumnes durant el Màster.
- Promoure la capacitat comunicativa i digital dels estudiants.
- Facilitar la incorporació del estudiant al món laboral.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

Els objectius proposats pretenen corregir les mancances observades. Concretament, es pretén fomentar la reflexió i el pensament crític de l’alumne mitjançant l’anàlisi dels casos tractats. Per altra banda, els estudiants podran millorar las seves competències digitals (hauran d’utilitzar eines digitals per a obtenir el material audiovisual relacionat amb els casos i per l’elaboració del portafolis electrònic). A més, aquest portafoli digital, que recopilarà les evidencies de l’aprenentatge i de les competències assolides, facilitarà la incorporació de l’estudiant al món laboral

Codi del projecte: 
2022PID-UB/022
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Rui Barbosa de Figueiredo
Participants: 
Eduard Valmaseda Castellón
Octavi Camps Font
Alba Sánchez Torres
Marta García García
Mª Ángeles Sánchez Garcés
Jorge Toledano Serrabona
Berta García Mira
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster de Cirurgia Bucal i Implantologia Bucofacial
Assignatures implicades: 
Patologia Bucal, Cirurgia Dentoalveolar i Introducció a la Implantologia.
Cirurgia Oral, Dolor Orofacial i Implantologia.
Cirurgia dels Maxil·lars i Tècniques Avançades en Implantologia