Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB)

1. Potenciar l'accés a webs d'antropologia social amb una oferta estable de continguts audiovisuals –documentals, pel·lícules, fotografies, arxius sonors i textos– d'una manera sistematitzada.

2. Treballar amb l'alumnat els criteris metodològics bàsics per acudir racionalment a les fonts audiovisuals i les xarxes acadèmiques professionals i de tipus divers –com ara webs especialitzats en els continguts treballats a les assignatures corresponents–, nacionals i internacionals, que hi estiguin associades, més enllà de les atzaroses dinàmiques que implica la navegació a internet.

Al capdavall, d'acord amb el desenvolupament que pugui dur a terme dels dos objectius anteriors:

3. Integrar i difondre la dimensió fotogràfica de la meva experiència etnogràfica, centrada sobretot als darrers 7 anys a l'Àfrica.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Per al curs 2015-16, dins l'assignatura d'Antropologia Religiosa:

A. Treballar amb l'alumnat els criteris metodològics bàsics per acudir a fonts de recursos audiovisuals a partir del reconeixement de com els distingim: bibliografia, documentals, pel·lícules, imatges i arxius sonors. I, a continuació, oferir directament l'accés a continguts relacionats genèricament amb l'Antropologia Social i particularment amb l'Antropologia Religiosa.

B. Potenciar, a través de la centralització de la informació en el campus virtual de l'assignatura, l'accés a fonts de recursos via internet per possibilitar el coneixement de la disponibilitat de l'oferta de continguts audioviduals que hi ha a la xarxa sobre la base d'una compartimentació inicial en cinc grans àmbits: bibliogràfic, webs d'associacions d'Antropologia Social nacionals i internacionals, webs de revistes d'Antropologia Social, webs de temàtica vinculada amb l'Antropologia Religiosa, i webs que ofereixin continguts i informacions a partir d'esdeveniments o del treball d'antropòlegs concrets (congressos, individualitats, objectes d'estudi etnogràfics, etc.).

2. Per al curs 2016-17, dins les assignatures d'Antropologia Religiosa i de Taller d'Etnografia:

A. Prosseguir el desenvolupament, l'ampliació i l'aprofundiment en l'assignatura d'Antropologia Religiosa.

B. Aplicar, a partir de l'experiència al curs anterior, la mateixa metodologia de treball a l'Assignatura del Taller d'Etnografia.

3. Per al curs 2017-18:

A. Prosseguir el desenvolupament, l'ampliació i l'aprofundiment del projecte en les dues assignatures (Antropologia Religiosa i Taller d'Etnografia)

B. Integrar al campus virtual del Taller d'Etnografia el material gràfic derivat del treball de camp dut a terme a les illes de Santiago i Sao Vicente (Cap Verd, Àfrica) en el marc dels continguts explicatius respecte a les tècniques utilitzades durant el treball de camp i, concretament, respecte a les problemàtiques associades a la presa d'imatges en contextos etnogràfics.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T02
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Horta Calleja, Gerard
Ensenyament/s: 
Grau d'Antropologia Social
Assignatures implicades: 
Antropologia Religiosa
Taller d'Etnografia