Pràctiques d'Estadística individualitzades integrant R+exams+Sweave en el banc de preguntes Moodle

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Atès que les tres assignatures d’Estadística dels graus de la Facultat de Biologia corresponen al segon quadrimestre i en canvi la de Introducció a la Probabilitat del grau d’Estadística al primer, els objectius són lleugerament diferents en cada cas.

En el cas d’Introducció a la Probabilitat volem disposar d’un parell d’activitats associades a l’avaluació continuada implementades amb R+Sweave+Moodle a desembre de 2014. Enguany s’han matriculat a primer del Grau d’Estadística uns 100 estudiants.

Per a les assignatures de la Facultat de Biologia volem implementar cinc pràctiques semi-presencials totalment operatives a finals de maig de 2015. Els quatre grups d’Estadística (dos a Ciències Biomèdiques, un a cadascun dels altres graus) inclouen conjuntament uns 240 alumnes per any.

A més de la integració de les activitats a Moodle, la substitució de l’entorn Java per la combinació R+exams obre un segon front. Fins el passat curs 2013-14 els estudiants dels 3 graus disposaven d’una calculadora estadística implementada pels membres del grup i basada en applets Java. Els seus principals avantatges en cursos introductoris d’estadística eren la facilitat d’ús, ser de lliure accés i tenir uns requisits mínims d’instal·lació en els tres sistemes operatius predominants. Aquesta calculadora queda conseqüentment inutilitzable pel fet d’abandonar Java com a tecnologia web de suport d’activitats. No volem perdre cap dels tres punts forts de la calculadora de Statmedia abans esmentats i hem decidit que el seu substitut durant el curs 2014-15 sigui el paquet R-Commander de R.

Ara bé, aquest canvi d’eina de càlcul obliga a revisar tot aquell material dels quatre cursos que faci referència a procediments de la calculadora Statmedia, que s’haurà d’adreçar ara als procediments equivalents en R-Commander. El material que s’ha de modificar inclou totes les presentacions de les classes de teoria, les llistes de problemes i els guions de pràctiques. També caldrà dissenyar una guia d’instal·lació de R i de R-Commander i una altra d’ús del paquet R-Commander. Tota aquesta feina de creació i revisió de materials relacionada amb el canvi de calculadora de Statmedia per R-Commander queda inclosa en aquesta proposta de projecte.

L’experiència que estem acumulant tant amb el projecte de l’assignatura de Disseny (curs 2013-14) com el que presentem aquí per les Estadístiques de primer (curs 2014-15) obre al departament un ventall molt ample de possibilitats. De forma més immediata, hi ha altres graus de biologia que tenen plans docents semblants i que poden estar interessats a mig termini en aprofitar el nostre material. Però cal tenir present que R permet abastar des d’una assignatura introductòria de primer curs de qualsevol grau fins a l’assignatura més especialitzada del màster d’Estadística tal i com es pot constatar en els dos projectes del programa PMID sol·licitats pel nostre grup. En els propers anys estem convençuts que s’aniran incrementant el nombre d’assignatures amb la mateixa aproximació que la que volem implementar aquí.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/056
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Calvo Llorca, Miquel
Participants: 
Marta Cubedo Cullere, Antonio Miñarro Alonso
Grup d'innovació docent: