Presentació dels coneixements adquirits a les pràctiques clíniques i presentació d’un cas Clínic Radiològic dels estudiants de la Assignatura optativa “Diagnòstic per la Imatge en Odontologia

Dins de l’Assignatura Diagnòstic per la Imatge en Odontologia, s’estudien els diferents mitjans emprats en Odontologia, radiografies Intraorals i extraorals (Panoràmiques, Teleradiografies i CBCT) pel correcte diagnòstic i pla de tractament de les diferents patologies orals.

Proposem la realització de l’estudi d’un Cas Clínic que obtindran dins de les pràctiques que realitzin i de exposar la activitat de les pràctiques Clíniques amb diferents mitjans d’eines de Diagnòstic per la Imatge que realitzaran els alumnes.

Les eines que faran servir hauran de ser com a mínim una Ortopantomografia i Un CBCT dinàmic, on es vegin tots el moviments del diferents talls del CBCT. Hauran de presentar el cas clínic amb una acurada Història Clínica, diagnòstics diferencials, diagnòstic definitiu, pla de tractament i tractament definitiu realitzat, així com presentar l’activitat clínica que hagin realitzat.

L’actuació que es vol dur a terme seria:

Utilització Adient dels diferents mitjans de Diagnòstic per la Imatge per assolir un diagnòstic i pla de tractament.
Utilització Acurada de les radiacions Ionitzans  dins els temes de Justificació i Radioprotecció.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.-Millorar el coneixement de les diferents tècniques per la imatge en odontologia i la seva indicació.

2.-Millorar la capacitat d'indicar una prova per la imatge en diferents supòsits clínics.

3.-Millorar la capacitat d'interpretar el "normal" i el "patològic" a la diferents proves d'imatge en odontologia.

4.-Millorar la capacitat de diagnòstic de les patologies orals.

5.-Millorar la capacitat proposar tractaments basant-se a interpretació de les proves per la imatge i la seva correlació amb la clínica.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B11
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Estrugo Devesa, Albert
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Diagnòstic per la Imatge
Linies d'innovació: