Promoure estratègies d’aprenentatge col·laboratiu basades en creative methods per afavorir la participació activa dels estudiants en accions en grup

Aquesta actuació vol afavorir l'aprenentatge col·laboratiu entre els estudiants dels  graus de Belles Arts, Pedagogia, Educació Social, Mestre d’educació primària i Mestre d’educació infantil, a partir de la seva participació en tasques creatives que impliquen donar compte dels seus trajectes d'aprenentatge en tres activitats relacionades amb tres moments del curs. El resultat d'aquestes accions s'avaluarà per comprovar, des de la perspectiva dels estudiants i dels docents,  si ha contribuït a millorar la seva disponibilitat i implicació per a la col·laboració.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general: Implementar estratègies basades en mètodes creatius afavoridores d'aprenentatge col·laboratiu entre l'alumnat i centrades en la responsabilitat, la distribució de rols, la resolució de problemes i la reflexió sobre el procés d’aprenentatge

Objectius específics:

  • x1Dissenyar tres situacions d’ensenyament i aprenentatge en les que s’utilitzin estratègies creatives afavoridores de col·laboració entre iguals que puguin ser aplicades a les diferents assignatures que imparteix el professorat del grup Indaga-t.
  • Implementar les tres situacions d'aprenentatge col·laboratiu amb estratègies creatives i documentar com contribueixen a la disposició dels estudiants per a la col·laboració. 
  • Avaluar els efectes de les estratègies en la col·laboració i la participació activa dels estudiants per valorar si ha millorat la seva disposició per a la col·laboració.
  • Divulgar a publicacions i congressos el procés i resultats del projecte d’innovació docent.
Codi del projecte: 
2020PID-UB/021
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
Participants: 
Cristina Alonso Cano, Anna Forés Miravalles, Joan Anton Sánchez Valero, Fernando Herraiz García, Pablo Rivera Vargas, Raquel Miño Puigcercós, Laura Malinverni, Sandra Martínez Pérez, Aurelio Castro Varela, Judit Onsès Segarra, Sara Carrasco Segovia
Maria Domingo Coscollola (UIC), Judit Vidiella Pagès (ERAM, UdG), Marina Riera Retamero (becari pre-doc FBiG), Juana María Sancho Gil (emèrita), Xavier Giró Gràcia (tècnic de suport)
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Belles Arts, Educació Social, Mestre d’Educació Primària, Mestre Educació Infantil, Pedagogia Arts Escèniques (ERAM)
Estratègies docents per la millora/innovació: