PSICOINVEST

Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica
Presentació: 

Te per objectiu facilitar la docència dels continguts metodològics de l’ensenyament de Psicologia, emprant tècniques docents innovadores i recursos multimedia (pàgines web, internet, CDs interactius, etc.)

Paraules clau:
Dissenys i tècniques d'investigació psicològica, tecnologies de la informació i comunicació, sistema europeu de crèdits transferibles, innovació docent, mesura i avaluació.

Codi UB: 
GINDOC-UB/099
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Bono Cabré, Roser
Membres del grup: 
Georgina Guilera Ferre
Maite Barrios Cerrejón
José Luís Losada López
Juana Gómez Benito
M. Victoria Carreras Archs
M. Isabel Núñez Peña
M. José Blanca Mena
M. Teresa Anguera Argilaga
Rafael Alarcón Postigo