Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte manté els objectius del projecte anterior del qual deriva i n’incorpora de nous.

Objectius que es mantenen:

-Donar suport als estudiants durant l’aprenentatge. Aquest suport es concretarà en: orientar a través de les preguntes dels qüestionaris sobre quins són els conceptes i idees més rellevants en els diferents temes; oferir feedback que porti als estudiants a reflexionar sobre el que han après.

-Promoure l’estudi continuat al llarg del curs. Això es promourà realitzant els qüestionaris en dos moments del semestre.

-Incidir positivament sobre el rendiment dels estudiants en els proves finals d’avaluació amb preguntes d’alternativa múltiple. S’espera que el treball continuat al llarg del curs, el feedback proporcionat durant l’aprenentatge, i l’entrenament en la resposta a preguntes d’alternativa múltiple ajudin a millorar el rendiment acadèmic en les proves d’avaluació acreditativa.

Objectius nous:

-Explorar les possibilitats de les tècniques de gamificació, amb l’ús de l’eina Kahoot!, per motivar els estudiants a l’estudi continuat dels continguts teòric-conceptuals de l’assignatura i a l’assistència a les classes expositives o teòriques.

-Valorar el paper de la discussió entre iguals i grupal a l’aula com alternativa al feedback individual.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/019
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA
Participants: 
Caballero Balañá, Lidia
Celdrán Castro, Montserrat
Conde Sala, Josep Lluís
Ferrer Vidal, Fina
Garcia-Milà Palaudarias, Mercè
Jarque Fernández, Sonia
Jarque Moyano, Mª Ángeles
Vega Llobera, Fàtima
Vilaseca Momplet, Rosa M.
Villar Posada, Feliciano
Ensenyament/s: 
Psicologia