Què vol dir comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Millorar la competència comunicativa oral i escrita a nivell universitari:

- Que l’estudiant comprengui  que l’escriptura és una eina de construcció de coneixement a més d’un acte comunicatiu, i, per tant, va més enllà de “dir el que se sap".

- Que siguin capaços d’escriure un text on s’integren diferents fonts i es distingeix el que diuen els autors consultats de les aportacions realitzades pel propi alumne.

- Que els estudiants coneguin i respectin les restriccions discursives de la disciplina, és a dir, coneguin les característiques estructurals i funcionals del text acadèmic per tal d’utilitzar-les en el seus escrits. En particular, per a la Psicologia, que s’ajustin a les característiques dels textos expositius i argumentatius, que siguin capaços d’escriure un text acadèmic que compleixi els requisits propis de la disciplina.

- Que l’estudiant conegui i reguli les activitats necessàries per escriure un text acadèmic de nivell universitari: fer explícites les fases de planificació, de redacció i de revisió,  que siguin capaços de donar compte de totes les fases d’elaboració del treball i de refer-lo quan la revisió del professor o dels companys del grup ho requereix.

- Que l’estudiant conegui i reguli les activitats necessàries per preparar una presentació oral a nivell universitari: fer explícites les fases de planificació, realització i avaluació de la presentació, que siguin capaços de donar compte de totes les fases d’elaboració de la presentació i de fer una valoració crítica del resultat final.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/043
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Martinez Torres, M. Mercedes
Participants: 
Elisabeth Gilboy Rubio
Ensenyament/s: 
Psicologia
Assignatures implicades: 
Llenguatge i Comunicació