Resolem els problemes dels PEUS amb el CAP

El present projecte pretén utilitzar l'ABP en el tema de la Diabetis mellitus. Es proposarà un Cas Clínic als estudiants de primer de podologia, on la resposta desenvoluparà la teoria per conèixer diverses patologies associades a la diabetis. En comptes de que sigui la professora la que expliqui les patologies en classes magistrals, els alumnes seran els que buscaran la informació i elaboraran un resum que més tard exposaran a classe. Pasaran de rebre una informació més "pasiva" per part meva, a més "activa" per part del propi alumna

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius de l’ABP aplicat a un tema de fisiologia humana a alumnes de primer curs i semestre de Podologia són que l’alumne:

Aprengui a buscar fonts d’informació fiables, des de pàgines web, a llibres, a articles científics, etc.
Tingui coneixement d’una llengua estrangera com ara l’anglès.
Sàpiga resumir la informació recol·lectada.
Discerneixi entre el que és important i el que no és rellevant alhora de desenvolupar un tema.
Aprengui a aplicar la teoria a la pràctica.
Sàpiga treballar en grup.
Tingui soltura a l’exposar en públic els conceptes apressos.
Sàpiga parlar amb claredat davant d’un públic.

L’alumne haurà d’aprendre a buscar informació en fonts fiables com ara és PubMed, revistes electròniques científiques, llibres de la biblioteca, etc, sense haver d’anar a llocs web del tipus wickipedia o google. Per aquesta raó és molt important que sàpiga anglès, doncs molta de la informació no estarà en castellà; l’anglès és molt important avui en dia, així que el fet de participar en aquestes sessions ABP conscienciarà l’alumne de la importància d’aprendre anglès si fos el cas que no en sabes. D’un tema es tindrà moltíssima informació, obtinguda de diverses fonts, i de manera desordenada; l’alumne, en un treball en grup, haurà de diferenciar el que és rellevant del que no ho és, haurà d’aprendre a sintetitzar i a resumir la informació. El grup haurà d’aplicar la teoria trobada amb les preguntes que se li facin del cas clínic, aplicant la teoria a la pràctica. A més a més, ha de saber transmetre la informació, amb claredat i sense vergonya, amb seguretat, fent que la resta de companys entenguin el que es diu.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B03
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Gimenez Bonafe, Josefa
Ensenyament/s: 
Podologia
Assignatures implicades: 
Fisiologia
Linies d'innovació: