Respirem: de fora endins i de dins enfora

El projecte es centra en l'aplicació del Just in Time teaching (JITT) com a metodologia d'aula invertida en l'assignatura d'anatomia de primer grau d'infermeria. La idea és aconseguir millorar els coneixements sobre estructures anatòmiques implicades en la respiració, que l'alumnat d'infermeria ha de conéixer i la comprensió de la seva relació entre elles. A més d'aconseguir que la millora d'aprenentatge sigui significativa i perdurable en el temps i quedi lluny d'una mera memorització de noms d'estructures anatòmiques que l'alumne acaba oblidant. Apart de potenciar la gestió de l'autoaprenentatge i l'organització del temps d'estudi autònom. En aquest sentit, com capgirem el sentit de la seqüència tradicional d'aprenentatge de la respiració, fem el símil que respirem tant de fora endins com de dins enfora!

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Millorar la comprensió teòrica d'estructures anatòmiques que participen en la respiració dels humans i en la seva relació funcional

- Millorar en la comprensió de les relacions d'estructures anatòmiques diferents (ossos, músculs, òrgans ) per dur a terme la respiració. 

- Fomentar l'aprenentatge autònom significatiu i la gestió òptima del temps d'estudi

-Aconseguir que els estudiants aprenguin els conceptes teòrics involucrats en l'anatomia de la respiració més enllà d'un aprenentatge memorístic de noms d'estructures amb l'objectiu de fer aquest aprenentatge més significatiu i durador.

-Documentar i analitzar l'efectivitat o no d'aquest mètode d'aprenentatge de l'alumne en el cas concret de la matèria d'anatomia humana. Poder comparar l'efectivitat entre 4 grups d'alumnes de l'ensenyament que tenen casuístiques diferents (matí/tarda; perfil profesisonal treballador/estudiant etc)

Codi del projecte: 
2019PID-UB/004
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Navarro Sabaté, Àurea
Participants: 
Jose Moranas Barrero
Francisco Rivas Doyague
Luis Secanella Medayo
Juli Busquets Barenys
David Andrew Bong,
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Infermeria
Assignatures implicades: 
Anatomia