Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura

En el context actual necessitem cercar estratègies per rendibilitzar l’activitat amb professionals externs, dirigides de forma directe en l’aprenentatge dels estudiants. En aquesta direcció proposem fer evolucionar els seminaris Trobades amb creadors que aquests darrers cursos hem organitzat. L’actuació que proposem està formada per: tallers (Workshops) i sessions expositives (Sessions en obert).
 
Els tallers, en format workshops, seran impartits per a professionals i aniran dirigits a grups reduïts d’estudiants. Es preveu en els workshops una implicació més activa per part dels estudiants. S’aprofundirà sobre un problema concret, es crearan vincles més estrets entre el món acadèmic i el professional, tot plegat es materialitzarà en el treball artístic de cada estudiant.
 
Les sessions expositives estaran formades per les conferències dels professionals (a manera de Trobades amb creadors) i taules rodones amb els estudiants participants dels workshops, obertes a un major nombre d’estudiants. Es preveu que augmenti l’interès i la curiositat per part d’altres estudiants amb les experiències i els resultats obtinguts per part dels implicats en els workshops.
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Apropar professionals del món de l’art a la facultat; cercant, així, potenciar l’esperit crític dels estudiants i ajudar-los a focalitzar millor la seva tasca.
 
El format de Trobades en obert ofereix la possibilitat de conèixer de primera mà projectes artístics i al mateix temps tractar problemàtiques relacionades amb la producció i la presentació pública de l’obra, o el paper del crític i els centres d’art.
 
Per evitar que esdevinguin sessions bàsicament magistrals o expositives hi ha una voluntat d’implicar i fer més actius els estudiants a través dels workshops.
 
Els Workshops tindran una incidència directe sobre la pràctica artística de l’estudiant inscrit.
 
Que l’estudiant pugui desenvolupar un treball pràctic durant la seva experiència en el workshop, i que aquest pugui ser avaluat i analitzat per professionals externs.
 
Motivar a l’estudiant perquè pugui entaular un diàleg tant amb els artistes convidats com amb la resta de companys sobre diferents aspectes de la pràctica artística.
 
És pretén rendibilitzar l’activitat amb els professionals externs.
 
Continuar l’elaboració de l’arxiu audiovisual de les Trobades en obert íntegres i consultables des de UBTV.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/139
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Padilla Macho, Óscar
Participants: 
Joaquim Cantalozella Planas, Jordi Morell Rovira, Marta Negre Buso, Núria Gual Sole
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Belles Arts
Assignatures implicades: 
Processos i Projectes I
Processos i Projectes II
Laboratori de Pintura
Visualitats Contemporànies
Món i societat