Stat-bot. Xatejant Estadística

L’assignatura d’Estadística, als graus experimentals tals com Biologia, Ciències Biomèdiques, Biotecnologia, Bioquímica, etc. és una assignatura bàsica per a la formació de l’alumnat.

Tenir els conceptes de probabilitat i estadística assolits en acabar l’assignatura és el repte per aquest alumnes. Facilitar la resposta ràpida a preguntes bàsiques pot ajudar notablement a la seva formació estadística.

Actualment, la introducció d’algoritmes d’intel·ligència artificial en el nostre dia a dia és cada vegada més extensa. Un d’aquest és el xat-bot que serveix per establir conversacions entre una persona i una màquina. Es fan servir per la comunicació entre l’empresa i el client per contestar preguntes que pot tenir el client a l’àmbit de l’empresa.

El nostre projecte consisteix en desenvolupar un xat-bot per donar suport a la docència d’un primer curs de probabilitat i estadística. D’aquesta manera, els estudiants disposaran d’un recurs on-line 24/7 per consultar els dubtes que els sorgeixin durant l’estudi de l’assignatura de manera individualitzada. A més, aquest diàleg entre l’estudiant i l’ordinador també farà que la competència bàsica de comunicació escrita en aquesta assignatura es pugui treballar d’una manera molt més activa.

Es tracta de desenvolupar un recurs força innovador en l'àmbit de la docència universitària, que requerirà la implicació durant diversos cursos del grup de professors responsables del projecte.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius: 

Els objectius generals que es volen adreçar en aquesta proposta són:

Facilitar l’aprenentatge de conceptes bàsics de probabilitat i estadística.

Millorar la competència d’expressió i de comprensió escrita en l'àmbit de la probabilitat i de l’estadística.

I com objectius específics:

1.1. Fer disponible a l’alumnat un xat-bot per consultar dubtes de probabilitat i estadística.

1.2. Garantir l’accés al xat-bot de manera continuada, de manera que l’alumne pugui obtenir una resposta ràpida i individualitzada. Serà com tenir un professor particular a qualsevol hora del dia.

2.1. Fomentar les competències d’expressió i comprensió escrites mitjançant la interacció amb el xat-bot, ja que l’alumne haurà de formular correctament la qüestió per poder obtenir la resposta que necessita.

2.2. Possibilitar el plantejament de preguntes en diverses llengües, incloent català, castellà i anglès.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

La finalitat principal d’aquest projecte d’innovació és millorar l’aprenentatge de conceptes bàsics de probabilitat i estadística per part de l’alumnat dels graus de Ciències Experimentals. Adquirir aquests conceptes és una de les competències específiques presents en tots els plans docents de l’assignatura de Estadística als diversos Graus. Però també promoure la iniciativa a l’hora de plantejar preguntes, millorar la capacitat d’autoaprenentatge i la comprensió i expressió escrites, totes competències transversals clau. En línia amb aquestes finalitats, els objectius d’aquest projecte es centren en la implementació d’un xat-bot, disponible 24/7, per que els alumnes puguin resoldre dubtes a l'àmbit de l’estadística i la probabilitat de manera ràpida, personalitzada i per escrit, en diverses llengües. Els alumnes no només disposaran d’una eina per refermar el seu coneixement de la matèria en qualsevol moment, sinó que també posaran en pràctica de manera autònoma l'expressió i comprensió escrita des conceptes mitjançant un sistema de preguntes i respostes. Eines d’intel·ligència artificial com aquesta resolen ja dubtes a milers de clients en molts àmbits empresarials (banca virtual: ex. “Noa” à La Caixa; transport públic: “Irene” à RENFE) i suposen un dels mitjans més innovadors per fer-ho. Per tot això, pensem que els objectius plantejats s’alineen perfectament amb les finalitats del projecte.

Codi del projecte: 
2022PID-UB/038
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Esteban Vegas Lozano
Participants: 
Ferran Reverter Comes
Diego Garrido Martín
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
BIOLOGIA
BIOQUÍMICA
BIOTECNOLOGIA
CIÈNCIES BIOMÈDIQUES
GEOLOGIA
Assignatures implicades: 
Estadística
Matemàtiques