TBL aplicat a l'aprenentatge de l'Implantología Bucal

Cirurgia Bucal Clínica i Implantologia és una assignatura obligatòria de 2º semestre dirigida a alumnes de 4rt curs amb 6 crèdits. Són alumnes amb poca experiència clínica que han cursat l'assignatura Cirurgia Bucal a tercer curs, i per tant, han fet únicament pràctiques preclíniques de cirurgia en models. L'assignatura consta de 15 classes magistrales (30 hores) en què al professor presenta els contiguts teòrics. A més, per enllaçar aquests continguts amb la pràctica, s'exposan casos clínics reals i es discuteix el diagnòstic i el tractament adïents. En aquesta part de la sessió expositiva, s'estimula el debat per part dels alumnes. Per altre banda, les sessiones pràctiques que consisteixen en diagnosticar i tractar pacients amb patologia quirúrgica bucal es desenvolupen en el marc de la l’Hospital Odontològic Universitari de la UB (67,5 hores).

Es planteja aplicar la metodologia del Team based Learning en 2 de les sessions expositivas sobre Implantologia Bucal (any acadèmic 2017-18)

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Cirurgia Bucal Clínica i Implantologia és una assignatura obligatòria de 2º semestre dirigida a alumnes de 4rt curs amb 6 crèdits. Són alumnes amb poca experiència clínica que han cursat l'assignatura Cirurgia Bucal a tercer curs, i per tant, han fet únicament pràctiques preclíniques de cirurgia en models. L'assignatura consta de 15 classes magistrales (30 hores) en què al professor presenta els contiguts teòrics. A més, per enllaçar aquests continguts amb la pràctica, s'exposan casos clínics reals i es discuteix el diagnòstic i el tractament adïents. En aquesta part de la sessió expositiva, s'estimula el debat per part dels alumnes. Per altre banda, les sessiones pràctiques que consisteixen en diagnosticar i tractar pacients amb patologia quirúrgica bucal es desenvolupen en el marc de la l’Hospital Odontològic Universitari de la UB (67,5 hores).

Es planteja aplicar la metodologia del Team based Learning en 2 de les sessions expositivas sobre Implantologia Bucal (any acadèmic 2017-18)

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B38
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Barbosa De Figueiredo, Ruiz Pedro
Participants: 
Eduard Valmaseda Castellón
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Eduard Valmaseda Castellón
Linies d'innovació: