Traducció solidària

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La idea principal de la proposta és que els i les alumnes del Grau d’Estudis Anglesos i del Grau d’Estudis Àrabs i Hebreus facin traduccions gratuïtes per a ONGs o altres institucions sense ànim de lucre.

En principi, les llengües de treball son l’anglès, l’àrab, el castellà i el català, tot i que es podria proposar a col·legues d’altres llengües. Per als alumnes, és una pràctica de traducció per al món real i un servei a la comunitat. Les traduccions, revisades per les professores Rosanna Rion (anglès) i Montse Díaz Fajardo (àrab), son traduccions curtes per escrit, tot i que, més endavant, podríem pensar en afegir la tasca d’intèrpret. El nostre projecte ha treballat per a UNICEF Barcelona i SOS racisme Barcelona, entre d'altres.

Els objectius principals són que els alumnes adquireixin competència en traducció de textos reals amb memòries de traducció, que s’impliquin, des de la Universitat pública, en la col·laboració per al servei a la comunitat i que coneguin les necessitats canviants dels col·lectius més febles. S’impulsa també el treball en grups i la iniciació a les eines professionals del traductor.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/003
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Rion Tetas, Rosanna
Participants: 
Juan Santacana Mestre, Alba Cuevas Barba, Magda García López, Montserrat Díaz Fajardo
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Estudis Àrabs i Hebreus
Màster en Didàctica de les Ciències Socials
Assignatures implicades: 
Traducció I
Innovació en didàctica de les ciències socials