Tutoria entre iguals d’escriptura acadèmica en alemany llengua estrangera

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Donar suport a l’alumnat en la presa de decisions en l’elaboració del TFG, especialment en la delimitació d’objectius,  planificació i processos d’escriptura acadèmica
  • Fomentar la reflexió crítica i l’explotació de l’escriptura epistèmica en alemany com a llengua estrangera
  • Desenvolupar les habilitats necessàries que garanteixin una redacció del TFG de qualitat en alemany
Codi del projecte: 
2015PID-UB/044
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Fernández-Villanueva, Marta
Participants: 
Marta Panades Guerrero, Oliver Strunk, Mireia Calver Creizet, Julianne Breuer, Sarah-Larissa Hecker
Ensenyament/s: 
Llengües i Literatures Modernes - Alemany
Assignatures implicades: 
Treball final de Grau