ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals

Millorar la competència comunicativa escrita.
Prendre consciència de la rellevància de la comunicació per escrit, més enllà de l’àmbit professional.
Utilitzar la informació i comunicar-la de forma escrita de manera ètica i legal, bo i respectant els drets d’autor i la normativa vigent aplicable.

Objectius específics

Identificar les característiques d’un article de qualitat a la Viquipèdia.
Seleccionar les fonts apropiades a partir de les quals construir un article a la Viquipèdia.
Contribuir a la divulgació de la Psicologia acadèmica i científica mitjançant la transformació o escriptura d’articles de qualitat (AdQ) a la Viquipèdia en català, o la Wikipedia en castellà.
Identificar i corregir les errades de companys en relació a la competència comunicativa per escrit.
Reforçar i aplicar el vocabulari especialitzat adquirit a classe

Codi del projecte: 
2015PID-UB/029
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Gallardo Pujol, David
Participants: 
Maria Jayme Zaro, Juan Antonio Amador Campos, Antonio Andrés Pueyo, Alberto Maydeu Olivares, Joan Miquel Soldevilla, Montsant Jornet Gibert, Montserrat Subirana Malaret, Carlos Suso Ribera, Ana Martínez Catena, Macià Buades Rotger
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Psicologia
Assignatures implicades: 
Diferències individuals (Codi GIGA: 361018, 2n semestre)
Psicologia de la personalitat (Codi GIGA: 361088, 3r semestre)
Avaluació psicològica (Codi GIGA: 361092, 4t semestre)