Aprenentatge basat en problemes

L'aprenentatge basat en problemes o ABP és una metodologia d'aprenentatge actiu centrada en l'estudiant en la qual es planteja a un grup d'alumnes un problema real, un interrogant o una situació problematitzada que guia la investigació i per tant l'obtenció del coneixement. Aquesta situació permet a l'estudiant desenvolupar hipòtesis explicatives i identificar necessitats d'aprenentatge que li permeten comprendre millor el problema i assolir els objectius d'aprenentatge establerts. Un pas addicional consisteix a identificar els principis que es relacionen amb el coneixement adquirit i que es poden aplicar a altres situacions o problemes Els estudiants aprenen tant a desenvolupar estratègies de raonament com a adquirir coneixement de la matèria. Els objectius de l'ABP consisteixen a ajudar els estudiants a desenvolupar habilitats cognitives, com ara l'anàlisi, l'argumentació o la resolució de problemes i habilitats de caràcter interpersonal i social, com la comunicació i la cooperació. L'evolució que ha seguit l'ABP l'ha anat configurant més aviat com una filosofia, com una manera d'entendre l'educació i com un estil d'aprenentatge. Com afirma Engelels estudiants actuals estaran actius professionalment en els propers decennis. Hauran d'exercir en un període caracteritzat per canvis massius, accelerats i constants presidits per la incertesa, la qual cosa, en relació amb la seva professió, els portarà indefectiblement a la necessitat d'un aprenentatge autodirigit al llarg de tota la seva vida. La necessitat d'adaptar-se a aquests canvis exigeix el desenvolupament d'unes competències i d'unes habilitats específiques que ho facin possible

 

Coordinació

Josep Roma

Josep Roma

 Josep Roma i Millan és llicenciat en Medicina (UAB) i doctor en Medicina (UB). Es especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i ha dedicat la  major part de la seva vida professional a la gestió de la formació i del desenvolupament professional entre metges, infermeres i d’altres professionals de l’àmbit de la salut des del Departament de Salut de la Generalitat. A més exerceix com a professor associat a la Facultat de Medicina impartint assignatures relacionades amb la Salut Pública.

En aquest sentit va dur a terme amb èxit el Master of Health Professions Education (MHPE) a la Universitat de Maastricht, on va poder observar i aprendre d’a prop la metodologia d’aprenentatge basat en problemes (ABP o Problem Based Learing, PBL), que és pràctica habitual dels estudis de grau a Maastricht.

Posteriorment ha introduït aquesta metodologia en diverses experiències a Catalunya, destacant la formació de residents d’infermeria familiar i comunitària i el grau de Medicina a la Universitat de Vic.

En l’actual línia del programa RIMDA es pretén que els professors de la Facultat d’Economia i Empresa seleccionin alguna assignatura o grup d’assignatures on poder desenvolupar la metodologia ABP. En síntesi es tracta d’una metodologia d’aprenentatge centrada en l’alumne en què els estudiants treballen en grup per resoldre problemes que se’ls proposen. Les tasques a dur a terme durant el primer any del projecte (abans de la implementació) són tres:

  1. Selecció d’assignatures amb els seus objectius d’aprenentatge
  2. Elaboració de problemes (o casos) seguint els objectius d’aprenentatge de l’assignatura
  3. Formació dels tutors que hauran d’exercir en el desplegament de la proposta ABP

 

Presentació de la línia

Subscriure a Aprenentatge basat en problemes