Aula inversa. Just-in-time

L’aprenentatge Just in Time Teaching (JiTT) és una estratègia docent que es basa en fer servir els resultats de les tasques desenvolupades pels estudiants fora de l’aula, i entregades amb antelació via Campus Virtual, per adaptar el contingut de les sessions presencials segons les mancances o les dificultat més habituals detectades pel professor.

Aquesta metodologia que es centra més en l’aprenentatge que en l’ensenyament i implica canvis a tres nivells fonamentals: (i) permet desenvolupar i oferir continguts “a la carta” en lloc dels continguts estandarditzats del model tradicional, dissenyats segons els interessos de l’alumnat, el coneixement previ, el tipus d’aprenentatge i la motivació; (ii) és una forma d’aprenentatge actiu, interactiu i aplicat, l’estudiant deixa de ser receptor passiu d’informació i passa a ser el protagonista en seu procés d’aprenentatge; (iii) dona accés continu al coneixement, es pot estudiar i aprendre en qualsevol moment i en qualsevol lloc, l’aula es converteix en un punt de trobada on es discuteixen els dubtes i es debaten les solucions que els estudiants hagin trobat a problemes reals.

 

Coordinació

Glòria Rubert

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB, 1993) i doctora en Economia (UB, 2003), és professora agregada del departament d’Economia (secció de Teoria Econòmica) de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Des del punt de vista científic, treballa en projectes de recerca centrats en analitzar la sostenibilitat de la política fiscal davant el repte de l’envelliment de la població. És membre de la Xarxa de Recerca XREPP (Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques) i de l’institut de recerca BEAT (Barcelona Economic Analysis Team).

En la vessant d’innovació docent, ha participat en diversos grups i projectes entre els quals “Aplicació de les metodologies 'Aprenentatge Basat en Equips’ i 'Aula Invertida’ per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica” (PID-UB 2014-2018 i Investigadora principal del “Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia” (GID-UB 2016-2019). Té experiència en la implementació de la doble metodologia d’aula invertida i aprenentatge basat en equips en el del grau en d’ADE.

La innovació docent en Aula inversa

Experiències docents sobre Aula inversa

Subscriure a Aula inversa. Just-in-time