Aula inversa. TBL

Aquesta línia d’innovació docent combina la metodologia de l’aula inversa amb la de l’aprenentatge basat en equips o team-based learning (TBL). Es tracta d’una estratègia d’ensenyament innovadora i simple basada en el treball col·laboratiu que combina el treball individual fora de l’aula i els beneficis que proporciona el desenvolupament de tasques en petits equips dins de grups nombrosos d’estudiants. L’objectiu general d’aquesta doble metodologia és estimular la motivació, millorar l’aprenentatge i augmentar el rendiment dels estudiants.

Tradicionalment, la docència a la universitat s’ha basat en la classe magistral, en què el professor, protagonista a l’aula, es limita a transmetre coneixements als estudiants, que tenen el rol d’espectadors. Amb l’aula inversa, són els estudiants els que adquireixen els coneixements teòrics de manera autònoma amb anterioritat a les sessions presencials, i aquestes es dediquen a l’aplicació pràctica dels conceptes en activitats col·laboratives, donant un paper més actiu i amb més protagonisme als estudiants en l’adquisició de les competències de l’assignatura. El rol del professor a les sessions presencials és el d’organitzador, acompanyant i supervisor d’aquest procés d’aprenentatge.

 

Coordinació

Gemma Abio Roig

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UPF, 1997) i doctora en Economia (UB, 2002), és professora agregada del departament d’Economia (secció de Teoria Econòmica) de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Des del punt de vista científic, treballa en projectes de recerca centrats en analitzar la sostenibilitat de la política fiscal davant el repte de l’envelliment de la població. És membre de la Xarxa de Recerca XREPP (Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques) i de l’institut de recerca BEAT (Barcelona Economic Analysis Team).

En la vessant d’innovació docent, ha participat en diversos grups i projectes entre els quals “Aplicació de les metodologies 'Aprenentatge Basat en Equips’ i 'Aula Invertida’ per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica” (PID-UB 2014-2018 i “Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia” (GID-UB 2016-2019). L’any 2017 va presidir el comitè organitzador del 1st International Conference in Experiences in Active Learning in Higher Education que va tenir lloc a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Té experiència en la implementació de la doble metodologia d’aula invertida i aprenentatge basat en equips en diferents assignatures del grau en Economia, tant de primer com de quart curs del grau.

Presentació de la línia 

Subscriure a Aula inversa. TBL