Avaluació per competències

A partir de la competència de treball en equip s’ha desenvolupat una metodologia que després hem estès a les competències de capacitat d’aprenentatge, capacitat comunicativa, compromís ètic i darrerament també sostenibilitat i capacitat creativa i emprenedora.

La metodologia parteix del desenvolupament progressiu de la competència al llarg del grau, tot diferenciant un nivell inicial, un nivell intermedi i un nivell avançat. Cada nivell es defineix a partir d’uns indicadors, que al final s’hauran d’avaluar en base a unes rúbriques. Cada assignatura s’ha de comprometre amb el desenvolupament i avaluació d’una competència a un dels nivells establerts.

Per contribuir al desenvolupament de la competència es disposa d’uns documents que expliquen el contingut de la competència i com treballar-la, des de la perspectiva del professorat i des de la perspectiva de l’alumnat. D’altra banda, es disposa d’unes rúbriques per a l’avaluació global al final i d’altres instruments d’avaluació que poden ser d’utilitat al llarg del curs. A partir de les experiències desenvolupades es preveu l’elaboració d’un banc de bones pràctiques per recollir experiències que puguin ser d’utilitat per a d’altres docents que vulguin sumar-se a l’experiència d’avaluar les competències.

Coordinació

Marina Solé

Marina Solé Català és doctora en Dret per la UB i catedràtica d’escola universitària d’Economia aplicada des de l’any 2003 i membre del departament d’Economia des de 1990. El seu principal àmbit docent és l’Economia Política, adreçada a estudiants dels diferents graus de la Facultat de Dret.

És cap d’estudis de Gestió i Administració Pública, càrrec que ja havia ocupat entre 2001 i 2009. Ha estat també coordinadora del màster de Gestió Pública Avançada (2008-2013) i directora de l’Escola de Postgrau de la Facultat de Dret (2012-2016). Ha estat Coordinadora de la Comissió redactora de les memòries per a la verificació del grau i el màster, respectivament.

La seva recerca se centra darrerament en la docència universitària, amb diversos projectes REDICE i d’innovació docent. És coordinadora del Grup d’innovació docent consolidat de Gestió i Administració Pública des de 2003. Membre de diferents grups de treball, interns de la Universitat de Barcelona i externs, relacionats amb l'adaptació de les titulacions universitàries a l'Espai Europeu de l'Educació Superior, amb diverses publicacions relacionades.

Des d’octubre de 2017 coordina diversos projectes europeus Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, relacionats amb la millora i modernització de les Universitats i de l’Educació Superior, i dos projectes de serveis finançats per la Comissió Europea:  SPHERE (Suport and Promotion for Higher Education Reform Experts, amb països veïns de la Unió Europea) i HAQAA (Harmonization of African Higher Education, Quality Assurance and Accreditation).

Presentació de la línia

Subscriure a Avaluació per competències