NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). Resolució extraordinària octubre 2013

Podeu consultar el llistat de les propostes presentades per a la seva valoració a la reunió extraordinària de la Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG,  el Vicerectorat de Política Docent i el PMID amb data 21 d'octubre de 2013.

En aquesta reunió s'han resolt les propostes presentades mitjançant el procediment obert que aquí es descriu.

S'ha resolt sobre aquelles propostes que plantejen una actuació urgent i inajornable amb l'objectiu de desenvolupar-les al llarg del primer semestre de l'actual curs acadèmic 2013/2014.

Un total de 15 propostes han estat valorades, de les quals, 11 propostes han estat acceptades com a projectes d'innovació docent i 4 propostes no han estat considerades com a projectes d'innovació docent.

El detall dels projectes concedits, amb finançament econòmic o assignació de recursos disponibles, i els imports concedits es troba a la Taula annexa a aquesta resolució.