Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Projectes institucionals Bellvitge)

Integració curricular de la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria: àmbit Infermeria pediàtrica

Amb la declaració de Bolonya de l'any 1999 sorgeix l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Aquest nou espai es decanta per una sèrie de noves unitats d'aprenentatge denominades competències. En el seu principi històric les competències eren considerades les qualitats que posseïen els professionals per tal de desenvolupar un exercici laboral. Aquest concepte s'ha traslladat al món de la docència i l'Espai Europeu d'Educació Superior materialitzant finalment en l'anomenada formació per competències.

Resolem els problemes dels PEUS amb el CAP

El present projecte pretén utilitzar l'ABP en el tema de la Diabetis mellitus. Es proposarà un Cas Clínic als estudiants de primer de podologia, on la resposta desenvoluparà la teoria per conèixer diverses patologies associades a la diabetis. En comptes de que sigui la professora la que expliqui les patologies en classes magistrals, els alumnes seran els que buscaran la informació i elaboraran un resum que més tard exposaran a classe. Pasaran de rebre una informació més "pasiva" per part meva, a més "activa" per part del propi alumna

L'ABP en Ortopodología Clínica. Una eina per integrar coneixements

L'assignatura "Ortopodologia Clínica" s'imparteix al primer semestre del tercer curs del Grau en Podologia. A l'itinerari curricular aquesta assignatura suposa el punt final de la integració dels coneixements adquirits prèviament en dues matèries diferents, biomecànica, en la que es desenvolupa la patologia mecànica del peu, i Ortopodologia, que compren els tractaments ortèsics que s'apliquen en les diferents patologies.

Projecte Portfoli

Donat que cada cop estem davant d' un decalatge mes gran entre el que s' ha fet servir en l' ensenyament tradicional i les habilitats tecnològiques i digitals de les noves generacions, sembla del tot necessari fer convergir per una banda els continguts imprescindibles per adquirir un nivell de coneixement satisfactori ( que fins ara els docents hem basat principalment en la classe magistral per continguts teòrics i la classe practica demostrativa per les practiques complementaries) , i per altra les habilitats i/o destreses a nivell digital de tractament de la informació que disposen els al

Presentació dels coneixements adquirits a les pràctiques clíniques i presentació d’un cas Clínic Radiològic dels estudiants de la Assignatura optativa “Diagnòstic per la Imatge en Odontologia

Dins de l’Assignatura Diagnòstic per la Imatge en Odontologia, s’estudien els diferents mitjans emprats en Odontologia, radiografies Intraorals i extraorals (Panoràmiques, Teleradiografies i CBCT) pel correcte diagnòstic i pla de tractament de les diferents patologies orals.

Proposem la realització de l’estudi d’un Cas Clínic que obtindran dins de les pràctiques que realitzin i de exposar la activitat de les pràctiques Clíniques amb diferents mitjans d’eines de Diagnòstic per la Imatge que realitzaran els alumnes.

Team-Based learning per la millora de l'aprenentatge de l'epidemiologia

En el proper curs 2018-19, introduiré una innovació docent en els 6 seminaris d’epidemiologia en l’assignatura de Bioestadística i Salut Pública del primer curs del grau de Podologia:

Planificació d’una investigació: establiment d’objectius i d’hipòtesis
Mesures de freqüència
Estudis descriptius
Estudis de cohorts
Estudis de casos i controls
Assaig clínic aleatoritzat 

Pàgines

Projectes d'innovació docent

2018PID-UB/B45
Actiu
Coordinació: Santin Cerezales, Miguel Angel
2018PID-UB/B38
Actiu
Coordinació: Barbosa De Figueiredo, Ruiz Pedro
2018PID-UB/B32
Actiu
Coordinació: Fuste Dominguez, Ester
2018PID-UB/B29
Actiu
Coordinació: Rodriguez Martin, Dolores
2018PID-UB/B42
Actiu
Coordinació: Morin Fraile, Maria Victoria
2018PID-UB/B52
Actiu
Coordinació: Planas Ortega, Laura
2018PID-UB/B44
Actiu
Coordinació: Rius Miranda, Jaume
2018PID-UB/B46
Actiu
Coordinació: Martinez Lizan, Isabel Maria
2018PID-UB/B18
Actiu
Coordinació: Viñas Llebot, Maria Helena
2018PID-UB/B49
Actiu
Coordinació: Nolla Soler, Juan Miguel
2018PID-UB/B09
Actiu
Coordinació: Vinuesa Aumedes, Teresa
2018PID-UB/B06
Actiu
Coordinació: Saz Roy, Maria De Los Angeles
2018PID-UB/B20
Actiu
Coordinació: Subero Tomas, Maria Elena
2018PID-UB/B43
Actiu
Coordinació: Fernandez Dueñas, Victor
2018PID-UB/BA1
Actiu
Coordinació: Ariza Cardenal, Javier
2018PID-UB/B35
Actiu
Coordinació: Hidalgo Blanco, Miguel Angel
2018PID-UB/B04
Finalitzat
Coordinació: Jane Salas, Enrique
2018PID-UB/B26
Finalitzat
Coordinació: Garrido Aguilar, Eva Maria
2018PID-UB/B17
Finalitzat
Coordinació: Lopez Lopez, Juan Luis
2018PID-UB/B48
Finalitzat
Coordinació: Sierra Ortigosa, Josep Maria
2018PID-UB/B08
Finalitzat
Coordinació: Romero Garcia, Marta
2018PID-UB/B40
Finalitzat
Coordinació: Moreno Aguado, Victor Raul
2018PID-UB/B19
Finalitzat
Coordinació: Corral Ansa, Luis
2018PID-UB/B50
Finalitzat
Coordinació: Delgado Hito, Maria Pilar
2018PID-UB/B11
Finalitzat
Coordinació: Estrugo Devesa, Albert
2018PID-UB/B01
Finalitzat
Coordinació: Arnabat Dominguez, Josep
2018PID-UB/B22
Finalitzat
Coordinació: Tortosa Moreno, Avelina
2018PID-UB/B33
Finalitzat
Coordinació: Limon Caceres, Enrique
2018PID-UB/B13
Finalitzat
Coordinació: Martinez Soler, Josefina
2018PID-UB/B03
Finalitzat
Coordinació: Gimenez Bonafe, Josefa
2018PID-UB/B24
Finalitzat
Coordinació: Terre Rull, Carmen
2018PID-UB/BS4
Finalitzat
Coordinació: Capdevila Pons, Olga
2018PID-UB/B36
Finalitzat
Coordinació: Planell Mas, Elena De
2018PID-UB/B16
Finalitzat
Coordinació: Costa Abos, Silvia
2018PID-UB/B27
Finalitzat
Coordinació: Monforte Rodriguez, Vanessa
2018PID-UB/B05
Finalitzat
Coordinació: Prats Climent, Baldiri
2018PID-UB/B39
Finalitzat
Coordinació: Verges Sales, Carlos
2018PID-UB/B28
Finalitzat
Coordinació: Musquera Felip, Mireia
2018PID-UB/B41
Finalitzat
Coordinació: Valmaseda Castellón, Eduard
2018PID-UB/B51
Finalitzat
Coordinació: Fernandez Montoli, Maria Eulalia
2018PID-UB/B30
Finalitzat
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
2018PID-UB/B12
Finalitzat
Coordinació: Manchon Walsh, Paula
2018PID-UB/B02
Finalitzat
Coordinació: Servitje Bedate, Octavio
2018PID-UB/B23
Finalitzat
Coordinació: Gutiérrez Miguelez, Cristina
2018PID-UB/B15
Finalitzat
Coordinació: Ruiz Toledo, Jessica