Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Projectes institucionals Bellvitge)

Gamifiquem la comunicació en medicina

En els seminaris de l'assignatura de Pràctiques Tutelades de Medicina Familiar i Comunitària introduïm als alumnes de medicina en la comunicació metge-pacient i la importància d'aquesta per a la bona relació assistencial, per a la obtenció mitjançant l'anamnesis de dades clíniques importants per a arribar al diagnòstic principal i per a valorar al pacient en el seu àmbit bio-psico-social.

Gamificació per millorar el coneixement dels infermers sobre les malalties infeccioses i conscienciar-los de la problemàtica de resistència als antibiòtics

Les malalties infeccioses són un greu problema de salut pública, sobretot la nivell hospitalari (infeccions nosocomials).

El personal d'infermeria pot jugar un paper molt important en el copntrol d'infeccions, ja sigui fomentant mesures d'higiene com la correcta neteja i desinfecció. Per aquest motiu és necessari que els futurs professionals sanitaris tinguin coneixement sobre els microorganismes patògens més rellevants i el tipus de malalties infeccioses que causen. 

La resistència als antibiòtics és un greu problema de salut pública.

Perdut al nucli: Com sortir desxifrant el codi genètic...

L'assignatura "Bioquímica i Biofísica” s'imparteix al primer semestre de primer curs del Grau de Podologia. Es a dir, els estudiants acaben d’aterrar a la Universitat amb diversos backgrounds per les vies d’entrades. En aquest curs ens trobem una gran heterogeneïtat en els coneixements previs i en els hàbits d’estudi. Aquesta assignatura engloba dues matèries Bioquímica i Biofísica i cadascuna amb subblocs de coneixements. En el cas de la Bioquímica el bloc de Biologia Molecular constitueix generalment material nou d’estudi independentment de la via d’entrada.

Desenvolupament d’un joc semipresencial i multidisciplinari per millorar l’aplicació de mesures higièniques en els estudiants del Campus de Bellvitge

En els darrers anys s’han produït avenços i canvis molt rellevants en relació a l’aplicació de mesures higièniques bàsiques probablement com a conseqüència de l’aparició de malalties infeccioses noves de conseqüències molt greus i l’augment d’infeccions per organismes multirresistents. D’altre banda el sistema sanitari ha deixat d’estar centrat en l’hospital i molts malalts que abans requerien ingrés hospitalari per la seva patologia o per la complexitat de les seves cures avui en dia s’atenen al domicili, a l’atenció primària i els hospital de dia.

Gamificació en la Introducció a la Clínica Podològica

L’assignatura d’Introducció a la Clínica Podològica, és una assignatura obligatòria que s’imparteix durant el primer semestre de tercer curs del Grau de Podologia. Aquesta assignatura té una càrrega de 14 hores teòriques, 8 hores teòrico-pràctiques i 44 hores de pràctiques clíniques. La docència teòrica es realitza els divendres de 13:00 a 14:00 hores.

Les classes teòriques es realitzen segons les mancances que els alumnes creuen que tenen front a realitzar l’activitat assistencial.

TBL aplicat a l'aprenentatge de l'Implantología Bucal

Cirurgia Bucal Clínica i Implantologia és una assignatura obligatòria de 2º semestre dirigida a alumnes de 4rt curs amb 6 crèdits. Són alumnes amb poca experiència clínica que han cursat l'assignatura Cirurgia Bucal a tercer curs, i per tant, han fet únicament pràctiques preclíniques de cirurgia en models. L'assignatura consta de 15 classes magistrales (30 hores) en què al professor presenta els contiguts teòrics. A més, per enllaçar aquests continguts amb la pràctica, s'exposan casos clínics reals i es discuteix el diagnòstic i el tractament adïents.

Pàgines

Projectes d'innovació docent

2018PID-UB/B38
Actiu
Coordinació: Barbosa De Figueiredo, Ruiz Pedro
2018PID-UB/B29
Actiu
Coordinació: Rodriguez Martin, Dolores
2018PID-UB/B42
Actiu
Coordinació: Morin Fraile, Maria Victoria
2018PID-UB/B52
Actiu
Coordinació: Planas Ortega, Laura
2018PID-UB/B44
Actiu
Coordinació: Rius Miranda, Jaume
2018PID-UB/B46
Actiu
Coordinació: Martinez Lizan, Isabel Maria
2018PID-UB/B18
Actiu
Coordinació: Viñas Llebot, Maria Helena
2018PID-UB/B49
Actiu
Coordinació: Nolla Soler, Juan Miguel
2018PID-UB/B20
Actiu
Coordinació: Subero Tomas, Maria Elena
2018PID-UB/B06
Actiu
Coordinació: Saz Roy, Maria De Los Angeles
2018PID-UB/B43
Actiu
Coordinació: Fernandez Dueñas, Victor
2018PID-UB/BA1
Actiu
Coordinació: Ariza Cardenal, Javier
2018PID-UB/B35
Actiu
Coordinació: Hidalgo Blanco, Miguel Angel
2018PID-UB/B45
Actiu
Coordinació: Santin Cerezales, Miguel Angel
2018PID-UB/B17
Finalitzat
Coordinació: Lopez Lopez, Juan Luis
2018PID-UB/B48
Finalitzat
Coordinació: Sierra Ortigosa, Josep Maria
2018PID-UB/B32
Finalitzat
Coordinació: Fuste Dominguez, Ester
2018PID-UB/B08
Finalitzat
Coordinació: Romero Garcia, Marta
2018PID-UB/B40
Finalitzat
Coordinació: Moreno Aguado, Victor Raul
2018PID-UB/B19
Finalitzat
Coordinació: Corral Ansa, Luis
2018PID-UB/B50
Finalitzat
Coordinació: Delgado Hito, Maria Pilar
2018PID-UB/B11
Finalitzat
Coordinació: Estrugo Devesa, Albert
2018PID-UB/B22
Finalitzat
Coordinació: Tortosa Moreno, Avelina
2018PID-UB/B01
Finalitzat
Coordinació: Arnabat Dominguez, Josep
2018PID-UB/B33
Finalitzat
Coordinació: Limon Caceres, Enrique
2018PID-UB/B13
Finalitzat
Coordinació: Martinez Soler, Josefina
2018PID-UB/B24
Finalitzat
Coordinació: Terre Rull, Carmen
2018PID-UB/B03
Finalitzat
Coordinació: Gimenez Bonafe, Josefa
2018PID-UB/BS4
Finalitzat
Coordinació: Capdevila Pons, Olga
2018PID-UB/B36
Finalitzat
Coordinació: Planell Mas, Elena De
2018PID-UB/B16
Finalitzat
Coordinació: Costa Abos, Silvia
2018PID-UB/B27
Finalitzat
Coordinació: Monforte Rodriguez, Vanessa
2018PID-UB/B05
Finalitzat
Coordinació: Prats Climent, Baldiri
2018PID-UB/B39
Finalitzat
Coordinació: Verges Sales, Carlos
2018PID-UB/B28
Finalitzat
Coordinació: Musquera Felip, Mireia
2018PID-UB/B09
Finalitzat
Coordinació: Vinuesa Aumedes, Teresa
2018PID-UB/B41
Finalitzat
Coordinació: Valmaseda Castellón, Eduard
2018PID-UB/B51
Finalitzat
Coordinació: Fernandez Montoli, Maria Eulalia
2018PID-UB/B30
Finalitzat
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
2018PID-UB/B12
Finalitzat
Coordinació: Manchon Walsh, Paula
2018PID-UB/B23
Finalitzat
Coordinació: Gutiérrez Miguelez, Cristina
2018PID-UB/B02
Finalitzat
Coordinació: Servitje Bedate, Octavio
2018PID-UB/B15
Finalitzat
Coordinació: Ruiz Toledo, Jessica
2018PID-UB/B26
Finalitzat
Coordinació: Garrido Aguilar, Eva Maria
2018PID-UB/B04
Finalitzat
Coordinació: Jane Salas, Enrique