Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Projectes institucionals Bellvitge)

Incorporació de la metodologia "Aula Inversa" en la docència de patologia per virus del papil·loma humà en Ginecologia

L´Aula Inversa o “Flipped Clasroom” és una tècnica que proporciona a l´alumne la informació a aprendre  mitjançant medis electrònics, amb anterioritat a la data de la classe. Aquesta tècnica disminueix el temps d´exposició directa i facilita la realització d´altres tasques.

Fins ara, la docència de l'assignatura de Ginecologia s'ha realitzat mitjançant classe magistral amb el suport de diapositives. Aquesta tècnica no permet al professor el coneixement dels nivells de comprensió real dels alumnes,  ni  de les seves dificultats  o interessos.

JITT Aplicada a la part pràctica d'una assignatura troncal del grau de podologia de la UB

En el contexto del proyecto RIMDA, iniciado en la Universitat de Barcelona con la voluntad de ofrecer al profesorado herramientas que permitan afrontar los nuevos retos académicos, el profesorado de la Escuela de Podología, que pertenece al Campus de Bellvitge, manifiesta sus inquietudes y demandas en relación a estas nuevas necesidades que son recogidas y finalmente vehiculadas a través del RIMDA aplicado al campus de Bellvitge.

Pàgines

Projectes d'innovació docent

2018PID-UB/B46
Actiu
Coordinació: Martinez Lizan, Isabel Maria
2018PID-UB/B18
Actiu
Coordinació: Viñas Llebot, Maria Helena
2018PID-UB/B49
Actiu
Coordinació: Nolla Soler, Juan Miguel
2018PID-UB/B06
Actiu
Coordinació: Saz Roy, Maria De Los Angeles
2018PID-UB/B20
Actiu
Coordinació: Subero Tomas, Maria Elena
2018PID-UB/B43
Actiu
Coordinació: Fernandez Dueñas, Victor
2018PID-UB/BA1
Actiu
Coordinació: Ariza Cardenal, Javier
2018PID-UB/B35
Actiu
Coordinació: Hidalgo Blanco, Miguel Angel
2018PID-UB/B45
Actiu
Coordinació: Santin Cerezales, Miguel Angel
2018PID-UB/B38
Actiu
Coordinació: Barbosa De Figueiredo, Ruiz Pedro
2018PID-UB/B29
Actiu
Coordinació: Rodriguez Martin, Dolores
2018PID-UB/B42
Actiu
Coordinació: Morin Fraile, Maria Victoria
2018PID-UB/B52
Actiu
Coordinació: Planas Ortega, Laura
2018PID-UB/B44
Actiu
Coordinació: Rius Miranda, Jaume
2018PID-UB/B05
Finalitzat
Coordinació: Prats Climent, Baldiri
2018PID-UB/B27
Finalitzat
Coordinació: Monforte Rodriguez, Vanessa
2018PID-UB/B39
Finalitzat
Coordinació: Verges Sales, Carlos
2018PID-UB/B28
Finalitzat
Coordinació: Musquera Felip, Mireia
2018PID-UB/B09
Finalitzat
Coordinació: Vinuesa Aumedes, Teresa
2018PID-UB/B41
Finalitzat
Coordinació: Valmaseda Castellón, Eduard
2018PID-UB/B51
Finalitzat
Coordinació: Fernandez Montoli, Maria Eulalia
2018PID-UB/B30
Finalitzat
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
2018PID-UB/B12
Finalitzat
Coordinació: Manchon Walsh, Paula
2018PID-UB/B02
Finalitzat
Coordinació: Servitje Bedate, Octavio
2018PID-UB/B23
Finalitzat
Coordinació: Gutiérrez Miguelez, Cristina
2018PID-UB/B15
Finalitzat
Coordinació: Ruiz Toledo, Jessica
2018PID-UB/B04
Finalitzat
Coordinació: Jane Salas, Enrique
2018PID-UB/B26
Finalitzat
Coordinació: Garrido Aguilar, Eva Maria
2018PID-UB/B17
Finalitzat
Coordinació: Lopez Lopez, Juan Luis
2018PID-UB/B48
Finalitzat
Coordinació: Sierra Ortigosa, Josep Maria
2018PID-UB/B32
Finalitzat
Coordinació: Fuste Dominguez, Ester
2018PID-UB/B08
Finalitzat
Coordinació: Romero Garcia, Marta
2018PID-UB/B40
Finalitzat
Coordinació: Moreno Aguado, Victor Raul
2018PID-UB/B19
Finalitzat
Coordinació: Corral Ansa, Luis
2018PID-UB/B50
Finalitzat
Coordinació: Delgado Hito, Maria Pilar
2018PID-UB/B11
Finalitzat
Coordinació: Estrugo Devesa, Albert
2018PID-UB/B01
Finalitzat
Coordinació: Arnabat Dominguez, Josep
2018PID-UB/B22
Finalitzat
Coordinació: Tortosa Moreno, Avelina
2018PID-UB/B33
Finalitzat
Coordinació: Limon Caceres, Enrique
2018PID-UB/B13
Finalitzat
Coordinació: Martinez Soler, Josefina
2018PID-UB/B03
Finalitzat
Coordinació: Gimenez Bonafe, Josefa
2018PID-UB/B24
Finalitzat
Coordinació: Terre Rull, Carmen
2018PID-UB/BS4
Finalitzat
Coordinació: Capdevila Pons, Olga
2018PID-UB/B36
Finalitzat
Coordinació: Planell Mas, Elena De
2018PID-UB/B16
Finalitzat
Coordinació: Costa Abos, Silvia