Gamificació

Ús de dinàmiques, mecàniques i estètiques pròpies del joc en entorns no lúdics per adquirir, desenvolupar o millorar una actitud o un comportament determinat (Kapp, 2012)

 

Projectes d'innovació docent

Coordinació: Rodríguez Lagunas, Maria José
2018PID-UB/019
Coordinació: Hidalgo Blanco, Miguel Angel
2018PID-UB/B35
Coordinació: Puig Vidal, Manel
2019PID-UB/034
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
2018PID-UB/B30
Coordinació: Saura Marti, Josep
2018PID-UB/028
Coordinació: Joshi Jubert, Ujala
2018PID-UB/041
Coordinació: Bellatti, Ilaria
2019PID-UB/002
Coordinació: Monforte Rodriguez, Vanessa
2018PID-UB/B27
Coordinació: Fuste Dominguez, Ester
2018PID-UB/B27
Coordinació: Planell Mas, Elena De
2018PID-UB/B36
Coordinació: Rodriguez Martin, Dolores
2018PID-UB/B29
Coordinació: Serrano Plana, Nuria
2018PID-UB/029
Coordinació: Garrido Aguilar, Eva Maria
2018PID-UB/B26
Coordinació: Limon Caceres, Enrique
2018PID-UB/B33

Grups d'innovació docent

Títol: NEAQA
Coordinació: Núñez Burcio, Oscar
GINDO-UB/166
Títol: INDOMAIN
Coordinació: Igual Muñoz, Laura
GINDOC-UB/138
Títol: IDCCFF
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
GINDOC-UB/157
Títol: GRUPIASC
Coordinació: Fernández Dueñas, Víctor
GINDOC-UB/094
Coordinació: Carnicer Cols, Jofre
GINDO-UB/176
Títol: GIDOE-UB
Coordinació: Triadó Ivern, Xavier M.
GINDOC-UB/070