GENDIMS

Gender Perspective in Information and Media Studies
Presentació: 

L’objectiu principal del grup és incorporar la perspectiva de gènere i LGBTI+ a la docència de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA). Per fer-ho, construïm una comunitat de professorat que creen projectes de docència, i també de recerca, col·laboren i es donen suport en el seu dia a dia acadèmic.

Proposta d'actuacions de millora i innovació docent: 

  • Acompanyar, mitjançant la mentoria, al professorat del grau de Comunicació Audiovisual (CAV) i del de Gestió d'Informació i Documentació Digital (GIDD) de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA) amb l’objectiu de fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere en la seva activitat docent.
  • Dissenyar, amb la participació de l’estudiantat, recursos d'aprenentatge i pràctiques docents dels graus de la FIMA que incorporin la perspectiva de gènere i incloure’ls al repositori GENDIMS que està en procés de construcció constant i en accés obert.
  • Implementar els recursos d'aprenentatge i pràctiques docents en un conjunt d’assignatures (pilot) dels plans d’estudis dels dos graus i fer seguiment de l’impacte d’aquestes intervencions entre l’estudiantat i el professorat.
Codi UB: 
GINDO-UB/191
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Villarroya Planas, Anna
Membres del grup: 
Juan-José Boté-Vericad
Maite Comalat
Maddalena Fedele
Núria Ferran-Ferrer
Núria Jornet Benito
Maria-Jose Masanet
Aurora Vall Casas