RIMDA - Projecte institucional de foment de la qualitat docent a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut- Hospital Clínic

 

EL PROJECTE RIMDA

El Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica ha dissenyat el programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), per oferir solucions que permetin donar una resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i que fomentin la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.

El projecte contempla i integra els tres eixos presents als programes més avançats en la formació del professorat universitari: la formació pedagògica i didàctica, la innovació docent i la recerca en docència universitària.

Es tracta d'elaborar i realitzar projectes conjunts d’innovació docent de manera que la seva experimentació (recerca) redundi en la formació dels docents i en la millora de la seva docència. 

En síntesi, aquest projecte integra la formació i la innovació  docent amb la recerca i documentació dels processos docents innovadors.  Plantejar la posada en pràctica de les innovacions  com un procés d'indagació i exigir la participació cooperativa dels professors en totes les fases del procés  (acció-observació-reflexió), és una estratègia que permet i promou la col·laboració entre els docents i la construcció de les competències  requerides  per a la millora de la qualitat docent.

 

EL PROJECTE RIMDA A LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

 A partir de les inquietuds i demandes detectades entre el professorat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, s'han identificat deu línies d’innovació docent: Aula inversa (modalitat JiTT), Aula Inversa (modalitat TBL), ABP, Aprenentatge Servei, Mètode del Role Playing, Portafoli electrònic, Gamificació, Mini Cex, ACOEs, Simulació.

Professors especialistes en aquestes metodologies  assessoraran als diferents grups de professors combinant estratègies formatives com el Lesson Study, la Supervisió Clínica o l’assessorament reflexiu, en les que seran formats pel programa RIMDA.  Es documentaran convenientment els processos innovadors d’ensenyament-aprenentatge i es prepararan articles científics que s’enviaran a revistes d’impacte del camp de l’educació superior. Al final del programa s’invitarà als professors participants a actuar com a  assessors  en noves edicions del programa.

 

Jornada de presentació 

17 de setembre de 2019. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Aula Magna (Campus Clínic). Sessió informativa sobre les línies d'innovació del programa RIMDA de recerca, innovació i millora de la docència i de l'aprenentatge.

Programa de la Jornada 

► Vídeo de la Jornada

► Presentació Projecte RIMDAPolítica docent. Estratègia de recerca, innovació i millora en la docència i l’aprenentatge

 

 

Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l'Aprenentatge

http://rimda.ub.edu

Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica