NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). RESOLUCIÓ JUNY 2015

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per per part de la Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i Lingúística i el PMID, corresponents al segon trimestre de l'any 2015.

Les propostes avaluades van ser presentades mitjançant el procediment obert que aquí es descriu.

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2015PID-UB/017 Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” ANNA MANZANO CUESTA Sense finançament
2015PID-UB/018 Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació. OSCAR DOMENECH CABRERA Sense finançament
2015PID-UB/019 Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements ANNA MANZANO CUESTA Sense finançament
2015PID-UB/020 Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes MIREIA URPI SARDA 250 euros
2015PID-UB/021 El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants JAIME GIMENEZ FARRERAS 250 euros
2015PID-UB/022 Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle JOSE GUTIERREZ MALDONADO 1.800 euros
2015PID-UB/023 PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía MARIA ISABEL MENDEZ LLORET 250 euros
2015PID-UB/024 Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics BERNAT PADRO NIETO Sense finançament
2015PID-UB/025 La capacitat en el Dret civil MARIA ESPERANÇA GINEBRA MOLINS Sense finançament
2015PID-UB/026 Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social TOMASA BAÑEZ TELLO 800 euros
2015PID-UB/027 Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos M. PILAR MODAMIO CHARLES 800 euros

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del PMID amb els aclariments i les indicacions pertinents.