NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). RESOLUCIÓ JUNY 2016

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per per part de la Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i Lingúística i el PMID, corresponents al segon trimestre de l'any 2016.

Les propostes avaluades van ser presentades mitjançant el procediment obert que aquí es descriu.

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2016PID-UB/010 Implementació d’aules virtuals (Blended-Learning) per a l’aprenentatge dels continguts teòrics abans de la realització de pràctiques de laboratori integrades en l’assignatura Operacions Unitàries II JORGE LABANDA ANGULO Sense finançament
2016PID-UB/011 Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia SANDRA MARTINEZ PEREZ 700 euros
2016PID-UB/012 Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos NURIA FUENTES PELAEZ 2200 euros
2016PID-UB/013 Millora de la implicació de l’alumne en Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals fent ús d’eines d’avaluació continuada i debats en grup OSCAR ALONSO CASANOVAS 3000 euros
2016PID-UB/014 Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació FERNANDO JULIAN BENAVENTE MORENO  Sense finançament

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del PMID amb els aclariments i les indicacions pertinents.