NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). RESOLUCIÓ JUNY 2018

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per part de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB) i el RIMDA, corresponents al primer semestre de l'any 2018.

Les propostes avaluades van ser presentades mitjançant el procediment obert que aquí es descriu.

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2018PID-UB/001  Avaluació formativa i coavaluació a través de l’entorn d’aprenentatge virtual Moodle en la formació didàctica del professorat de secundària  Sara Silvestre Anglès  1500€ 

2018PID-UB/002

Canviant l’enfoc de les assignatures de Màster: aplicació de l’aprenentatge basat en projectes com una nova eina de treball actiu Barbara Arias Samperiz 600€

2018PID-UB/003

Competencia estratégica de aprender a aprender: metacognición y autorregulación del proceso formativo Juan Llanes Ordoñez 200€

2018PID-UB/004

Comprensió de la filosofia a través de l’Escola d’Atenes de Rafael Margarita Mauri Alvarez Sense finançament

2018PID-UB/005

Desenvolupament i aplicació d’estratègies d’Aula invertida en assignatures relacionades amb la Química i l’Anàlisi Química (AUQAQ) Alex Tarancon Sanz Sense finançament

2018PID-UB/006

Disseny i coordinació de l’itinerari teòric i pràctic de les assignatures cronoculturals del Grau d’Arqueologia de temàtica corresponent a la Prehistòria, Protohistòria i Antiguitat. Javier Mangado Llach Sense finançament

2018PID-UB/007

El treball col·laboratiu en xarxa –web 2.0, blog – per aconseguir un major aprenentatge i aprofundiment social i ètic Marina Elias Andreu Sense finançament

2018PID-UB/008

Estratègies per afavorir l’aprenentatge a l’assignatura de Laboratori de Química Analítica mitjançant metodologies d’aprenentatge basat en la resolució de problemes i avaluació formativa. Estela Gimenez López 100€

2018PID-UB/009

L’alquímia del mètode verbotonal en la millora de la pronunciació del català en una experiència ApS Clàudia Pons Moll Sense finançament

2018PID-UB/010

Millora de l’aprenentatge autònom de les assignatures de Matemàtiques dels graus d’Economia i ADE mitjançant la utilització de qüestionaris Moodle. Mercedes Boncompte Pons 1.500€

2018PID-UB/011

Noves estratègies d’aprenentatge amb avaluació continuada formativa i acreditativa en l’assignatura “Espectrometria de masses” del Màster universitari en Química Analítica. Oscar Nuñez Burcio 150€

2018PID-UB/012

Portem el laboratori a l’aula i l’aula al laboratori per millorar l’assoliment d’aprenentatges i competències. Elisabet Fuguet Jordà Sense finançament

2018PID-UB/013

Proposta d’adaptació curricular de continguts en història medieval: tècniques i materials per a l’aprenentatge autònom. M. Karen Alvaro Rueda 500€

2018PID-UB/014

Recuperació de la memòria històrica i la dignitat dels barris del Camp de la Bota i de la Mina: un projecte transmèdia d’aprenentatge i servei col·laboratiu i multidisciplinari Lydia Sánchez Gómez 1500€

2018PID-UB/015

Simulación como metodologia docente en el àrea de Educación de la Universitat de Barcelona Nuria Serrat Antolí 1650€
2018PID-UB/016 Ús del portafoli electrònic com a eina digital d’aprenentatge i avaluació a la formació de mestres i pedagogs Trinidad Mentado Labao 500€
2018PID-UB/017 Desenvolupament integrat de les competències transversals UB mitjançant l'ABP virtual Immaculada Dorio Alcaraz Sense finançament
2018PID-UB/018 Classes 50/50: La incorporació de l'aprenentatge actiu en el Dret Públic Irene Araguas Galcera 700€
2018PID-UB/020 "Cell-fis": Aprenentatge de la física amb telèfons mòbils (cellphones): eines i recursos per a estudiants de física del Grau de Geologia Anna Martí Castells 100€
2018PID-UB/021 Coordinació docent horitzontal a primer curs de Dret amb metodologia predominant d'aula invertida Max Turull Rubinat 1200€
2018PID-UB/022 Docutrans: aprenentatge transversal en la recerca d'informació Belén Parra Ramajo Sense finançament
2018PID-UB/023 Èpoques geològiques i fòssils: com gamificar-ho a l'aula Xavier Delclòs Martínez 1066'60€
2018PID-UB/024 Estratègies en la construcció del relat per a l'estudiant de Taller de Creació III i Treball Final de Grau en Belles Arts Antònia Coll Florit 1800€
2018PID-UB/025 Introducció a la docència per projectes en el Grau de Seguretat - Menció seguretat internacional Rosa Ana Alija Fernández 30€

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del RIMDA amb els aclariments i les indicacions pertinents.