MOOCS

QUÈ ÉS UN MOOC? 

Els Moocs són cursos gratuïts, oberts, estructurats i orientats a un públic massiu.

El Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica aposta per aquesta oferta formativa com a una eina més que té la Universitat de Barcelona per fer arribar a tothom el coneixement que atresora i la recerca que desenvolupa. És per això que des del RIMDA es recolza l'edició dels Moocs.

Com són els moocs:

Els moocs han de dividir-se en unitats didàctiques, que corresponguin a 1 setmana cadascuna, amb una càrrega de feina no superior a 6h/setmana. Un mooc ha d'estar format per entre 4 i 8 unitats temàtiques.

Cada unitat ha de tenir mínim 1 vídeo explicatiu d'entre 3 i 6 minuts i 1 activitat d'avaluació. El material principal del mooc ha d'estar en format audiovisual.

Si, enlloc d'un mooc, el que es vol desenvolupar és una especialització, caldrà distribuir la matèria en 4 o 5 moocs que podran funcionar com un tot o de forma independent.

Tenint en compte l'esforç dedicat a l'elaboració del material necessari per a la realització d'un mooc, és recomanable dissenyar aquest material pensant també en l'ús posterior que se li pugui donar en assignatures de la titulació en la que esteu implicats.

La Universitat de Barcelona està associada amb la plataforma Coursera, capdavantera en la gestió de moocs i de la que formen part les principals universitats a nivell mundial. En aquesta plataforma, hi ha una sèrie de temàtiques que s'estan demandant amb més insistència en l'àmbit de parla hispana i, és per això que se'ls hi donarà prioritat. 

Aquestes temàtiques són:

 • Big Data
 • Ciència de dades
 • Modelització econòmica i financera
 • D'Excel a MySQL: tècniques analítiques per a empreses
 • Construction management
 • Estadístiques amb R
 • Full Stack Web Development
 • Sistemes d'informació geogràfica

En el disseny d'un mooc caldrà implicar diferents perfils:

 • Coordinador: expert en la matèria que dissenya l'itinerari formatiu, vetlla per la coherència entre les diferents unitats i fa de portaveu de l'equip docent amb RIMDA
 • Acadèmics: creen el contingut de cadascuna de les unitats temàtiques i les activitats d'avaluació que en formen part.
 • Facilitadors: són els encarregats de comprovar i assegurar la qualitat digital del curs i de resoldre qualsevol incidència tècnica que els materials presentin durant el desenvolupament del curs.

QUIN RECOLZAMENT US PODREM OFERIR?

RIMDA us ofereix assessorament durant tot el procés de creació d'un mooc: en el disseny pedagògic del curs, en l'edició del material audiovisual, en la gestió del material complementari i en les diferents avaluacions que caldrà definir durant el curs.

En cas de necessitar algun recurs econòmic, el podeu sol·licitar quan demaneu el projecte, i la comissió encarregada n'estudiarà la conveniència i viabilitat.

RECONEIXEMENT:

Tot el personal docent implicat rebrà el mateix reconeixement en hores PDA que amb qualsevol altre projecte d'innovació docent i, el departament responsable del mooc rebrà el 25% dels ingressos generats pel mooc durant els dos primers anys del mateix.

PROCEDIMENT:

Per tal de sol·licitar un mooc, caldrà seguir el mateix procediment que per demanar qualsevol altre projecte d'innovació docent, seleccionant la línia mooc.

Podeu trobar-ne tota la informació a: http://rimda.ub.edu/opid 

Podeu veure tots els moocs desenvolupats fins ara a la Universitat de Barcelona en aquest enllaç.