NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). RESOLUCIÓ OCTUBRE 2015

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per per part de la Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i Lingúística i el PMID, corresponents al tercer trimestre de l'any 2015.

Les propostes avaluades van ser presentades mitjançant el procediment obert que aquí es descriu.

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2015PID-UB/028 Textualitats multimodals i xarxes 2.0: l'elaboració de projectes per a l'educació literària del professorat en formació ELISABET CONTRERAS BARCELO Sense finançament
2015PID-UB/029 ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit DAVID GALLARDO PUJOL Sense finançament
2015PID-UB/030 Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico ITXASO BARBERIA FERNANDEZ Sense finançament
2015PID-UB/031 Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. DAVID PUBILL SANCHEZ Sense finançament
2015PID-UB/032 Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle ESTEBAN VEGAS LOZANO Sense finançament
2015PID-UB/033 La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. MONTSERRAT CARBONELL ESTELLER 800 euros
2015PID-UB/034 Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book) SUSANA MARIN FERIA Sense finançament
2015PID-UB/035 L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística MARKUS GONZALEZ BEILFUSS 1720 euros
2015PID-UB/038 Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano PATRICIA PANERO ORIA Sense finançament
2015PID-UB/039 Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica LYDA HALBAUT BELLOWA 1800 euros
2015PID-UB/040 Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor FRANCISCO JOSE PEREZ CANO 225 euros
2015PID-UB/041 Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica CARLES BENEDI GONZALEZ Sense finançament
2015PID-UB/042 Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. BEGOÑA TORRES GALLARDO Sense finançament
2015PID-UB/043 Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals JOSEFINA CARRERA SABATE 3000 euros
2015PID-UB/044 Tutoria entre iguals d’escriptura acadèmica en alemany llengua estrangera MARTA FERNÁNDEZ-VILLANUEVA Sense finançament
2015PID-UB/045 Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany) MARTA PANADES GUERRERO 150 euros
2015PID-UB/046 Aplicació del mètode autobiogràfic en l’aprenentatge del pensament complex. ANTONI SANGRA BOLADERES Sense finançament
2015PID-UB/047 Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria FCO. JAVIER COLINA TORRALVA 3353 euros
2015PID-UB/048 Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn MIREIA ESPARZA PAGES Sense finançament
2015PID-UB/049 Optimització de l’ús que fa l’alumnat del campus virtual Moodle MANUEL PUIGCERVER OLIVAN 1200 euros
2015PID-UB/050 Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe JOAN TOMAS PUJOLA FONT 800 euros

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del PMID amb els aclariments i les indicacions pertinents.