NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). RESOLUCIÓ NOVEMBRE 2018

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per part de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB).

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE

FINANÇAMENT

2018PID-UB/019 “ImmunoEscapeRoom”: fins que no n’aprenguis, no en sortiràs M. José Rodríguez Lagunas 840€
2018PID-UB/026 Comunicació de l’ús responsable dels fàrmacs amb mitjans audiovisuals: un projecte d’aprenentatge i servei per a la divulgació de la importància del compliment terapèutic dels fàrmacs més prescrits. M. Ángeles García Asensio 700€
2018PID-UB/027 Aprenentatge mòbil en el desenvolupament de la competència plurilingüe en comunitats d’aprenentatge Joan Tomàs Pujolà Font 1.000€
2018PID-UB/028 MOLECULAR GAMES, una eina d’aprenentatge autònom gamificat de Biologia Molecular Josep Saura Martí 1.800€
2018PID-UB/029 ESTRATÈGIES D’AULA INVERSA BASADES EN EINES WEB 2.0 PER A LA MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT Núria Serrano Plana 250€
2018PID-UB/030 Adaptació de les metodologies d'aprenentatge just a temps i d'instrucció entre parells al cas de grups nombrosos Antonio Bernal Serrano Sense finançament
2018PID-UB/031 Transformació de l’activitat de Treball en Equip tradicional en Aprenentatge basat en Projectes Montserrat Termes Rife Sense finançament
2018PID-UB/032 Metodologia “Pecha Kucha” per promoure la gestió de la informació i el temps en les presentacions a classe Francisco José Pérez Cano 250€
2018PID-UB/033 Una nova proposta didàctica per a l’estudi de materials ceràmics d’època medieval: aprenentatge autònom i entre iguals a partir del desenvolupament de projectes Esther Trave Allepuz 350€
2018PID-UB/034 Innovació en l'ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut César Blanche Verges Sense finançament
2018PID-UB/035 ViquiEDU: involucrant a l’alumnat dels Graus d’Educació en la creació de continguts educatius en obert a Viquipèdia Laura Ruiz Eugenio Sense finançament
2018PID-UB/036 Desactivant prejudicis: formació dels futurs i futures professionals per a l'atenció a la diversitat social i cultural Lena de Botton Fernández Sense finançament
2018PID-UB/037 Sistema de rúbriques avaluatives: una eina interfacultativa per afavorir la competència digital en el context de l’educació artística Andrés Torres Carceller 1.000€
2018PID-UB/038 L'e-Carpeta docent com a eix de l'aprenentatge i l'avaluació entre iguals Andrés Torres Carceller 300€
2018PID-UB/039 Simulació de resolució de conflictes Elena Guixe Nogues 2.375€
2018PID-UB/040 Pensament reflexiu sobre l´ús dels estils de comunicació i habilitats socials en la pràctica assistencial d’Infermeria Montserrat Puig Llobet 217,80€
2018PID-UB/041 Metodologia de l'aula inversa, treball col·laboratiu i inclusiu en l'ensenyament del Dret Penal Ujala Joshi Jubert 1.000€

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del RIMDA amb els aclariments i les indicacions pertinents.