PBL, Casos i Simulacions

Contextualització de l’aprenentatge en la comprensió, gestió i resolució problemàtiques vinculades a situacions reals i concretes de l’entorn professionals o acadèmic. Establiment de mecanismes per millorar la implicació dels alumnes en la resolució de les situacions proposades, en la presa de decisions i en els resultats de l’experiència pel que fa a la millora dels seus aprenentatges.

 

Projectes d'innovació docent

Coordinació: Estela Gimenez Lopez
2018PID-UB/008
Coordinació: Belén Parra Ramajo
2021PID-UB/018
Coordinació: F. JAVIER PALOMER TARRIDAS
2020PID-UB/042
Coordinació: Fernández Dueñas,Víctor
2019PID-UB/040
Coordinació: Padilla Macho, Óscar
2012PID-UB/139
Coordinació: Navarro Sabaté, Àurea
2019PID-UB/005
Coordinació: Guixe Nogues, Elena
2018PID-UB/039
Coordinació: Gimenez Bonafe, Josefa
2018PID-UB/B03
Coordinació: Fernandez Borras, Jaime
2016PID-UB/019
Coordinació: Núria Guasch Ferre
2020PID-UB/022
Coordinació: Di Paolo, Antonio
2019PID-UB/032
Coordinació: Marta Raurell Torreda
2020PID-UB/020
Coordinació: MARGARIDA CASTELL ESCUER
2020PID-UB/018
Coordinació: Elisabet Fuguet Jordà
2018PID-UB/012
Coordinació: Oscar Nuñez Burcio
2018PID-UB/011
Coordinació: Modamio Charles, M. Pilar
2015PID-UB/027
Coordinació: Benavente Moreno, Fernando Julian
2016PID-UB/014
Coordinació: Elena Sanchez Lopez
2020PID-UB/033
Coordinació: Joshi Jubert, Ujala
2018PID-UB/041
Coordinació: Zahino Ruiz, Maria Luisa
2017PID-UB/022
Coordinació: MARTINEZ DE ALBENIZ SALAS, F.J.
2017PID-UB/047
Coordinació: Díaz Anabitarte, Aitor
2017PID-UB/018
Coordinació: Medir Tejado, Lluis
2016PID-UB/027
Coordinació: Bellatti, Ilaria
2019PID-UB/002
Coordinació: Ginebra Molins, Maria Esperança
2015PID-UB/025
Coordinació: Prats Climent, Baldiri
2018PID-UB/B05
Coordinació: Argila Irurita, Ana Maria
2019PID-UB/001
Coordinació: Rosa Ana Alija Fernández
2018PID-UB/025 
Coordinació: Martínez Martínez, Laura Mònica
2019PID-UB/009
Coordinació: Jordi Colomer Farrarons
2020PID-UB/035
Coordinació: Fuentes Pelaez, Nuria
2016PID-UB/012
Coordinació: MIREIA COMAS VIA
2017PID-UB/030
Coordinació: Muñoz Mendoza, Jordi
2017PID-UB/012
Coordinació: GRANÉ ORÓ, MARIA
2017PID-UB/005
Coordinació: Cristina Domenech Orti
2017PID-UB/039
Coordinació: Fernández Dueñas, Victor
2019PID-UB/015
Coordinació: GARI DE AGUILERA, BLANCA
2017PID-UB/027
Coordinació: Moreno Serrano, Rosina
2015PID-UB/012
Coordinació: Serrano Plana, Nuria
2018PID-UB/029
Coordinació: SALVADOR IRANZO ABELLAN
2020PID-UB/024
Coordinació: Gracia Ramos, Mª Carmen
2015PID-UB/014
Coordinació: Puigdellivol Aguade, Ignasi
2015PID-UB/003
Coordinació: MARIA JESUS LAMA LOPEZ
2017PID-UB/040
Coordinació: Elias Andreu, Marina
2018PID-UB/007
Coordinació: Padrós Cuxart, Maria
2019PID-UB/025
Coordinació: MONTSERRAT IBORRA URIOS
2017PID-UB/043
Coordinació: Torres Carceller, Andres
2019PID-UB/007
Coordinació: Font Ribas, Antoni
2016PID-UB/009
Coordinació: ARNAU RAVENTOS, LIDIA
2017PID-UB/014
Coordinació: Blanca Ripoll Sintes
2020PID-UB/006
Coordinació: Navarro Michel, Mónica
2019PID-UB/011
Coordinació: ALBERT CORNET CALVERAS
2021PID-UB/010
Coordinació: Buyreu Juan, Jordi
2017PID-UB/028
Coordinació: Urpi Sarda, Mireia
2019PID-UB/006
Coordinació: Mestres Naval, Francisco
2015PID-UB/010
Coordinació: Dorio Alcaraz, Inmaculada
2018PID-UB/017
Coordinació: Pubill Sanchez, David
2015PID-UB/031
Coordinació: De Botton Fernández, Lena
2018PID-UB/036
Coordinació: Amat Miralles, Concepció
2019PID-UB/023
Coordinació: Rosa Ana Alija Fernández
2020PID-UB/005
Coordinació: Araguas Galcera, Irene
2018PID-UB/018
Coordinació: Barbara Arias Samperiz
2018PID-UB/002
Títol: Blended T-BL
Coordinació: Font Ribas, Antoni
2016PID-UB/029
Coordinació: Anna Vidal Alabró
2020PID-UB/001
Coordinació: ANNA MANZANO CUESTA
2020PID-UB/030
Coordinació: Segarra Rubi, Merce
2016PID-UB/008
Coordinació: Rius Miranda, Jaume
2018PID-UB/B44
Coordinació: Vilalta Bufi, Montserrat
2017PID-UB/015
Coordinació: Díaz Cruz, Jose Manuel
2015PID-UB/011
Coordinació: Panero Oria, Patricia
2015PID-UB/038
Coordinació: Bernat Padro Nieto
2015PID-UB/024
Coordinació: Martinez Lizan, Isabel Maria
2018PID-UB/B46
Coordinació: Jane Salas, Enrique
2018PID-UB/B04
Coordinació: Servitje Bedate, Octavio
2018PID-UB/B02

Grups d'innovació docent

Títol: VR-PSY
Coordinació: Gutiérrez Maldonado, José
GINDOC-UB/083
Títol: RiDi-CB
Coordinació: Sánchez Garcés, M Angeles
GINDO-UB/183
Títol: RELAT
Coordinació: Coll Florit, Antònia
GINDO-UB/164
Títol: PSICOINVEST
Coordinació: Bono Cabré, Roser
GINDOC-UB/099
Títol: Photon-ID
Coordinació: Martín-Badosa, Estela
GINDOC-UB/069
Títol: ORFILA
Coordinació: Gómez Catalán, Jesús
GINDOC-UB/105
Coordinació: Urpi Sarda, Mireia
GINDO-UB/167
Títol: NOVEDUSOC
Coordinació: Padros Cuxart, Maria
GINDO-UB/120
Títol: NEAQA
Coordinació: Núñez Burcio, Oscar
GINDO-UB/166
Títol: MideMe
Coordinació: Reguant Álvarez, Mercedes
GINDOC-UB/148
Títol: mathEopt
Coordinació: Boncompte Pons, Mercè
GINDOC-UB/015
Títol: LLETRAD
Coordinació: Fuster, À. Lorena
GINDOC-UB/155
Títol: IdM@ti
Coordinació: Segarra Rubí, Mercè
GINDOC-UB/147
Títol: IDEES-TIC
Coordinació: Colomer Farrarons, Jordi
GINDOC-UB/086
Títol: IDCCFF
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
GINDOC-UB/157
Títol: G·IDEA-UB
Coordinació: Guitart Tarrés, Laura
GINDO-UB/038
Títol: GRUPIASC
Coordinació: Fernández Dueñas, Víctor
GINDOC-UB/094
Títol: GRUPCOMBELL
Coordinació: Sabaté Pes, Antoni
GINDOC-UB/010
Coordinació: Herrero Rodriguez, Laura
GINDO-UB/175
Coordinació: Carnicer Cols, Jofre
GINDO-UB/176
Títol: GrInDoFi
Coordinació: Fernández Borràs, Jaume
GINDOC-UB/049
Títol: gireUBee
Coordinació: Adillon Boladeres, Romà Jordi
GINDOC-UB/139
Títol: GIOTEI-UB
Coordinació: Puig Llobet, Montserrat
GINDOC-UB/040
Títol: GINMAD
Coordinació: Valero Castell, Ricardo
GINDO-UB/159
Títol: GINDEPP
Coordinació: Nonell Torres, Rosa
GINDOC-UB/150
Títol: GIMDEPPM
Coordinació: Martínez López, Mònica
GINDOC-UB/065
Títol: GIDTF2013
Coordinació: Halbaut Bellowa, Lyda
GINDOC-UB/073
Títol: GIDTAAVE
Coordinació: Rubert Adelantado, Glòria
GINDO-UB/160
Títol: GIDQACCS
Coordinació: Barbosa Torralbo, José
GINDOC-UB/111
Títol: GIDPsiDe
Coordinació: Rivero García, M. Magdalena
GINDOC-UB/072
Títol: GIDPE2000
Coordinació: Coll Salvador, César
GINDOC-UB/071
Títol: GIDOE-UB
Coordinació: Triadó Ivern, Xavier M.
GINDOC-UB/070
Títol: GIDMIM
Coordinació: Argila Irurita, Ana Mª
GINDOC-UB/121
Títol: GIDEP-UB
Coordinació: Suriñach Caralt, Jordi
GINDOC-UB/059
Títol: GIDEM
Coordinació: Casals Balaguer, Marta
GINDO-UB/184
Títol: GIDEI-UB
Coordinació: Montolio Estivill, Daniel
GINDOC-UB/033
Títol: GIDC-ODAS
Coordinació: Menéndez Varela, José Luis
GINDOC-UB/103
Títol: GIDAT
Coordinació: Cano García, Elena
GINDOC-UB/152
Títol: GIDAIFAR
Coordinació: García López, Mª Luisa
GINDOC-UB/036
Títol: GIDAdEnA
Coordinació: Celaya Villanueva, Maria Luz
GINDO-UB/158
Títol: GIDAC
Coordinació: Valmaseda Castellón, Eduard
GINDO-UB/181
Títol: GID-InnovaSEIS
Coordinació: Mateos Inchaurrondo, Ainoa
GINDOC-UB/130
Títol: GID-HALUB
Coordinació: De Gispert Brosa, Cristina
GINDOC-UB/122
Títol: GID-BBM
Coordinació: Ramírez i Sunyer, Ignasi
GINDO-UB/052
Títol: GI-DINTO
Coordinació: Guinau Sellés, Marta
GINDO-UB/185
Títol: GDPRIVAT
Coordinació: Panero Oria, Patricia
GINDOC-UB/082
Títol: GAMFIF
Coordinació: Amat Miralles, Concepció
GINDOC-UB/002
Títol: FODIP
Coordinació: Serrat Antolí, Núria
GINDOC-UB/029
Títol: FARCLINAF
Coordinació: Mariño Hernández, Eduardo L.
GINDOC-UB/117
Títol: EVIDIS
Coordinació: Ruiz Eugenio, Laura
GINDO-UB/177
Títol: ENGREAQUIM
Coordinació: Iborra Urios, Montserrat
GINDOC-UB/019
Títol: ENAPFISIO
Coordinació: Cambras Riu, Trinitat
GINDOC-UB/022
Títol: ELECTRA
Coordinació: Gómez Cardó, Pilar
GINDOC-UB/017
Títol: EiA-MEFA
Coordinació: Boj del Val, Eva
GINDOC-UB/102
Títol: EduCits
Coordinació: Calafell Subirà, Genina
GINDO-UB/179
Títol: e-Lindo
Coordinació: Peiró Martínez , Francesca
GINDOC-UB/018
Títol: DIKASTEIA
Coordinació: Font Ribas, Antoni
GINDOC-UB/013
Títol: dalDUB
Coordinació: Madrid Perez, Antonio
GINDOC-UB/014
Títol: CTAEDIUM
Coordinació: Sancho Planas, Marta
GINDOC-UB/001
Títol: CEFOCID-Copolis
Coordinació: Camps Calvet, Clara
GINDOC-UB/140
Títol: AVS
Coordinació: Prats Galino, Alberto
GINDOC-UB/042
Títol: ART_PRO&DOC
Coordinació: Morell Rovira, Jordi
GINDOC-UB/005
Títol: ANDES
Coordinació: Pérez Marín, Ana María
GINDOC-UB/051
Títol: ADIP
Coordinació: Huici Sancho, Laura
GINDO-UB/004
Títol: ACOPI-UB
Coordinació: Viñas Llebot, Helena
GINDOC-UB/145