Resolucions Projectes PID - PMD

Data de resolució Tipus Resolució
Juny 2022 Procediment obert de gestió de propostes de millora i innovació  Veure detalls
Novembre 2021 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació  Veure detalls
Juny 2021 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació  Veure detalls
Novembre 2020 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació  Veure detalls
Novembre 2019 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació  Veure detalls
Juny 2019 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació  Veure detalls
Novembre 2018 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació  Veure detalls
Juny 2018 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Novembre 2017 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Octubre 2017 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Març 2017 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Octubre 2016 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Juny 2016 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Març 2016 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Octubre 2015 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Juny 2015 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Març 2015 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Novembre 2014 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Juny 2014 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Març 2014 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Febrer 2014 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació (pendent 2013) Veure detalls
Octubre 2013 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació (extraordinària 2013) Veure detalls
Setembre 2012 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2012 Veure detalls
Setembre 2011 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2011 Veure detalls
Juliol 2010 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2010 Veure detalls
Octubre 2009 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2009 Veure detalls
Octubre 2008 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2008 Veure detalls
Octubre 2007 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2007 Veure detalls
Setembre 2006 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2006 Veure detalls
Setembre 2005 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2005 Veure detalls
Setembre 2004 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2004 Veure detalls