Aprenentatge en entorns virtuals

Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat

Les noves tecnologies i modalitats pedagògiques que aquestes ens possibiliten permeten estendre el procés d’ensenyament i aprenentatge més enllà de les aules. El PODCAST és un sistema d'arxius multimèdia que s'adapta al dia a dia de l'estudiant, que pot escoltar-lo i visionar-lo on vulgui i quan vulgui.

Escape-room de Bioquímica per auto-aprenentatge: hidrats de carboni, aminoàcids, lípids, enzims, transportadors i receptors

La finalitat d’aquest projecte consisteix en la creació de diversos Escape-room dedicats a biomolècules (tant per aprendre la nomenclatura de les biomolècules com la seva funció), per tal d’utilitzar-los en el futur com a recordatori o com a treball d’autoavaluació. Les Escape-room consistiran en un qüestionari tancat del Google Drive, que contindrà un conjunt de jocs variats, que en solucionar-los permetin a l’alumne aprendre la nomenclatura i funció de cada una de les biomolècules.

Actualització i millora d'una simulació pràctica per a potenciar les competències en farmacoterapèutica d'alumnes de Farmàcia

La finalitat del projecte és millorar i actualitzar una de les activitats pràctiques de l’assignatura Farmacologia i Terapèutica II del Grau de Farmàcia, en concret la que es centra en la farmacologia cardiovascular.

Pensament crític i llenguatge en entorns digitals

En la formació de professorat, un aspecte rellevant és la necessitat de propiciar que els futurs docents siguin capaços de discernir reflexivament i crítica. Aquesta capacitat té un vessant discursiu: per una banda, l’alumnat ha de ser capaç de discernir críticament entre els textos fiables i rigorosos, i, per l’altra, ha de ser capaç de desenvolupar usos de la llengua que els hi faci elaborar discursos raonats.

Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R basades en la simulació de models en Ciències Experimentals

La capacitat d’aplicar conceptes i procediments matemàtics per resoldre problemes reals és una de les competències clau que ha d’adquirir l'alumnat dels Graus impartits a les Facultats de Biologia i Ciències de la Terra. No obstant, a primer curs, les Matemàtiques són sovint percebudes o bé com una matèria abstracta, complexa i allunyada de la realitat, o bé com una simple eina de càlcul. Això contribueix a generar una manca de motivació, que limita notablement l’aprenentatge i té un fort impacte en el rendiment acadèmic.

La pràctica reflexiva com eina d’aprenentatge i millora de les competències professionals per la construcció de coneixement en el Grau en Treball Social.

Dewey va plantejar el pensament i l’acció com processos que es troben intrínsecament vinculats. Ambdós es necessiten mútuament per construir-se, donar significat i coherència entre ells. El pensament necessita l’acció per convertir-se en coneixement i aquesta vinculació necessita la reflexió com allò actiu i motivador del que pensem i dels resultats que s’obtenen.

Competències didàctiques musicals en la formació inicial docent

L'escola i els agents que la componen estan immersos en un procés de canvi incessant propiciat per l'adaptació a les demandes socials actuals i les tensions que aquestes provoquen. Els futurs docents, davant d’aquesta realitat educativa tan dinàmica, cal que adquireixin unes competències professionals que els ajudin a continuar aprenent i ser més versàtils per poder adaptar-se d’una forma exitosa als nous escenaris que segurament aniran sorgint al llarg de la seva vida com a docents.

Estratègies d’ aprenentatge de la Parasitologia en l' àmbit de la Salut en la era post-pandèmia

La parasitologia tradicionalment forma part de les ultimes lliçons dels temaris de Microbiologia de qualsevol pla docent de les assignatures dels ensenyaments de l’ àmbit de ciències de la salut. Per aquesta raó sempre acaben donant-se de forma incomplerta i amb força cansament per part de l’ alumnat.

Wikireflexió: treball col·laboratiu i transversal per a la reflexió i comprensió de les fonts teòriques

El projecte de la Wikireflexió es focalitza en l'ús del recurs del Wiki (moddle) com una aposta metodològica en l’aprenentatge col·laboratiu, l’autonomia de l’estudiant i la gestió transdisciplinaria dels sabers, i com un procés que ha de permetre millorar la interpretació i el coneixement de les fonts teòriques.

Pàgines