Aprenentatge en entorns virtuals

GENINSEC: Disseny d’un Recurs Obert d’Aprenentatge en línia per a l’elaboració del Treball Final de Grau /Master en Ciències Socials amb perspectiva de gènere i interseccional.

Aquest projecte d'innovació docent té com a finalitat elaborar i avaluar de forma participativa amb l’alumnat de grau de Sociologia i dels màsters de Sociologia i d'Estudis de Dones i Gènere, un recurs obert d’aprenentatge (Open Educational Resource) en línia orientat a facilitar l'acompanyament en el procés de redacció del Treball Final de Grau / Treball final de Master i que incorpori la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional.

Podcast - Desenvolupament d'un medicament

El procés de convergència a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i la docència basada en les competències requereixen el disseny d'activitats d'aprenentatge que permetin adquirir, construir els coneixements d'una manera funcional. És a dir, l'alumne ha de poder fer servir, mobilitzar els seus coneixements quan sigui necessari, per exemple a la pràctica de la seva futura professió.

Endinsa't en l'ètica i la bioètica clínica a través del PODCAST

Les noves tecnologies i modalitats pedagògiques que aquestes ens possibiliten permeten, entre d'altres, extendre el procés d'ensenyment i aprenentatge més enllà de les aules. Entre aquestes opcions, el PODCAST (Play-On-Demand) és un sistema d'arxius multimèdia que s'adapta al dia a dia de l'estudiant, que pot escoltar-lo i visionar-lo on vulgui i quan vulgui.

Descripció: 
Red d'Innovació Docent Interuniversitaria de Cirurgia Bucal
Presentació: 

La Red d'Innovació Docent Interuniversitaria de Cirurgia Bucal, té per objectius aprofitar, de forma cooperativa, els projectes d'innovació i els tots recursos didàctics implementats per diferents professors dels equips docents que són responsables/coordinadors de les assignatures que integren les disciplines de la Cirurgia Bucal de les Facultats d'Odontología d'Espanya.

En l'actualitat, existeix un grup actiu, integrat per 59 professors que pertanyen a diferents universitats públiques i privades, constituits en una associació (Asociación Española de Profesores Universitarios de Cirugía Bucal- AEPUCIB, https://www.aepucib.org). Aquest grup,fins avui en dia,  es reuneix anualment per posar exposar els temes que tenen a veure amb la innovació docent que s'han implementat en les seves facultats, les eines TIC i d'altres recursos que han emprat i els resultats d'aprenentatge dels alumnes, tant aplicats als continguts teòrics com teòric-pràctics (pràctiques pre-clíniques) com a les pràctiques amb pacients. Aquesta associació també és membre de la ADEE (Association for Dental Education in Europe).

Vist que en conjunt disposem de material docent original, es fa evident que compartir experiencies d'enssenyament és enriquidor per tots  i pretenem:

- 1- Fer un estudi per verificar que, la mateixa metodología docent (estudi de casos, estudi de problemes, portafolis, aules invertides....), en diferents grups d'alumnes de diferents facultats, poden donar el mateix o diferents resultats. Per això caldria una plataforma digital en la que els professors poguessin aportar el seu projecte d'innovació, degudament classificat segons l'objectiu)

- 2- Analitzar els resultats per veure on són els punts forts i els de millora per finalment, amb un seminari participatiu dels professors implicats, elaborar un projecte d'innovació validat i realment útil per aconsseguir els resultats d'aprenentatge desitjats amb la millor eficacia possible

-3- Fer una pool de preguntes d'examen i comparar els resultats per comparar els nivells d'aprenentatge i mirar d'homogeneitzar els continguts de les assignatures associades a la Cirurgia Bucal (projecte d'hogenització dels plans docents, respectant les peculiaritats). Per això caldria també, fer uns fons de preguntes i seleccionar-les de manera consensuada, mitjançà d'una plataforma digital on quedarien dipositades previament.

-4- Seguir progressant i enriquint l'activitat del grup d'inovació, compartint en forums nacionals i internacionals els resultats obtinguts amb l'única finalitat de millorar la qualitat de l'ensenyament de la Cirurgia Bucal a l'Odontologia

Codi UB: 
GINDO-UB/183
Coordinació: 
Sánchez Garcés, M Angeles
Membres del grup: 
Miguel Padial Molina. Prof Contratado Doctor UG
Octavi Camps Font. Prof Associat UB
Aida Gutiérrez Corrales. Profa. Associada US
Eduard Valmaseda Castellón. Porf. Titular UB
José Manuel Somoza Martín. Prof. USC
Mria Rizo Gorrita. Profa. US
Pedro Alomar. Prof. UIB
Mª Isabel Leco Berrocal. Profa. UCM
Juan Seoane Leston. Director del Departament d'Odontoestomatologia de la USC
Rui Figueiredo. Prof. Agregat UB
Cosme Gay Escoda. Catedràtic UB
Josep Arnabat Domínguez. Prof. Agregat UB
Enrique Alaejos Algara. Prof. Associat UB
Daniel Torres Lagares. Catedràtic US
Jorge Toledano Serrabona. Doctorant UB
Gemma Sanmartí García. Profa. Associada UB
Maria Baus Domínguez. Profa. US
Alba Sánchez Torres. Profa. UB

Introducció de les analítiques d'aprenentatge a l'assignatura "Enginyeria Química" (semestre primavera) del Grau de Química per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge

Introduir a l’assignatura Enginyeria Química (semestre primavera) del Grau de Química  (Facultat de Química) les analítiques d’aprenentatge (compleció d'activitat, compleció del curs, Personal Learning Design, logs, informes independents d’activitats, informes del grup-classe i informes d’usuari) amb l’objectiu de millorar el procés d’ensenyament i l’assoliment dels coneixements dels estudiants.

Innovació docent per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista

L’equip rectoral de la Universitat de Barcelona compta des de fa anys amb un vicerectorat dedicat a la igualtat i al gènere. Des d’aquest vicerectorat s’han impulsat iniciatives diverses entre les quals convé destacar la creació de la Unitat d’Igualtat de la UB. L’objectiu d’aquesta unitat és fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària.

DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball

Donada l’orientació professional predominant en la majoria dels ensenyament d’enginyeria, és cabdal incloure en l’aprenentatge actuacions que permetin desenvolupar l’adquisició de les competències de creativitat, innovació i capacitat d’emprenedoria. El fet de dissenyar i implementar actuacions que s’hagin de desenvolupar en equips de treball fa compatibles la formació de competències amb aquesta orientació al mateix que fomentar la competència de treball en equip.

Aula inversa en esplacnologia humana

Aquest projecte d'innovació docent preten aplicar el mètode d'aula inversa (just in time teaching) a les classes teòriques i pràctiques d'anatomia humana-esplacnologia per a alumnes de Medicina. El mètode d'aula inversa, que capgira la seqüència clàssica d'aprenentatge i ensenyament, preveu un estudi preliminar dels alumnes, de manera que la classe síncrona està feta a mida dels alumnes, possibilitant la resolució de dubtes i aprofundir en la matèria o iniciar aprenentatges col·laterals que no es podrien iniciar sense conèixer els aspectes més bàsics.

Usos alternativos del Confidence Based Marking (CBM) en docencia mixta: evaluación diagnóstica y aprendizaje autorregulado para desarrollo de competencias profesionales

El equipo docente de la asignatura Adolescencia y Desarrollo de la Personalidad (en adelante ADP),  materia troncal del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, compuesto actualmente por diez docentes del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación, implementará el sistema CBM (CBM-calificación basada en la confianza https://docs.moodle.org/39/en/Using_certainty-based_marking) disponible en la plataforma

Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia

El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’una eina de gamificació tipus Escape Roomvirtuala l’assignatura de Farmacologia Generaldel Grau de Farmàcia, amb l’objectiu principal de que els estudiants consolidin els coneixements adquirits prèviament a l’aula en temes d’especial rellevància, i que són la base de la terapèutica més avançada que estudiaran en assignatures posteriors.

Pàgines