Aprenentatge en entorns virtuals

Descripció: 
Lletra de dona
Presentació: 

Grup docent creat al 2004 per desenvolupar, aplicar i millorar eines de lectura crítica des dels estudis de gènere aplicables a textos literaris i filosòfics en el marc de l’avaluació continuada, que es poden fer extensives a altres titulacions d’Humanitats, tant al grau com al màster. Té també una vessant professionalitzadora. En l’actualitat està format per PDI de tres facultats (Filologia, Filosofia, i Geografia i Història) però és potencialment ampliable pel que fa als dominis lingüístics i les facultats. Ha tingut de manera continuada projectes finançats de les convocatòries REDICE des del 2008 fins al 2013.
 

Objectius de l'activitat del grup

Desenvolupar eines relacionades amb les competències de gènere.

Desenvolupar equips docents per a la implementació de projectes i accions d'innovació.

Incentivar l'aprenentatge en entorns virtuals.

Fomentar l'aprenentatge professionalitzador.

Implementar nous instruments  d'avaluació

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes que se'n deriven:

Elaboració de nous projectes d'innovació docent en el marc PMID i, si escau, publicacions derivades.

Tallers interdisciplinaris per a alumnat sobre com es fa la ressenya i el comentari crítics. Aquests tallers tindran en compte el nivell formatiu (grau o màster), la tipologia de textos (narrativa, assaig, poesia, història, filosofia…) i la metodologia (quin enfocament teòric aplicar en l’anàlisi).

Creació de noves aplicacions en l’avaluació continuada de les eines desenvolupades pel GID Lletra de Dona adaptades a diferents assignatures.

Aplicació professionalitzadora: revisió amb l’alumnat, tria i publicació en web d’una selecció de ressenyes crítiques (www.ub.edu/cdona/lletradedona).

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/155
Coordinació: 
Fuster, À. Lorena
Membres del grup: 
Helena González Fernández
Cristina Alsina
Rodrigo Andrés
Francesco Ardolino
Isabel Clúa
Elena Losada Soler
María Xesús Lama
Joana Masó
Maria Dolors Molas
Marta Segarra
Maria Adela Fargas Peñarrocha
Josefina Goberna Tricas
Mònica Rius Piniés
Katarzyna Paszkiewicz
À.Lorena Fuster
Dolores Resano
Andrea Robin Ruthven
Georgina González Rabassó
Marina Bernardo Flórez - Predoctoral FI
Arturo Corujo - Predoctoral FI
Descripció: 
Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia
Presentació: 

Objectius del grup:

  • Realitzar una cerca de pràctiques d’avaluació formativa de competències als estudis d’educació.
  • Realitzar una cerca de pràctiques innovadores de feedforward autoregulador amb suport tecnològic.
  • Sistematitzar les bones pràctiques en un fons documental en línia.
  • Recollir i adaptar i/o dissenyar estratègies didàctiques per a l’aprenentatge situat amb suport tecnològic que contribueixin significativament al desenvolupament de les competències transversals dels estudis d’educació.
  • Aplicar i avaluar en termes d’impacte sobre la motivació i el rendiment les estratègies dissenyades.
  • Recollir i adaptar i/o dissenyar, aplicar i avaluar sistemes d’avaluació autèntica.
  • Recollir i adaptar i/o dissenyar, aplicar i avaluar sistemes de feedback i feedforward autoregulador amb suport tecnològic.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/152
Coordinació: 
Cano García, Elena
Membres del grup: 
BARTOLOMÉ PINA, ANTONIO R.
CABRERA LANZO, NATIVIDAD
FERNÁNDEZ FERRER, MARIA TERESA
GRANÉ I ORÓ, MARIA
LLEIXÀ, MARIA TERESA
PUIGDELLÍVOL AGUADÉ, IGNASI
MORAL FERRER, JOSÉ MANUEL
GÓMEZ CEPEDA, GABRIELA
PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA
MARTINS GIRONELLI, LUDMILA
LAIA LLUCH MOLINS
JARDÍ FERRÉ, ANDREA
SABANDO ROJAS, DORYS
RUBIO CARBÓ, ANNA
LINDÍN, CARLES

Pàgines