Treballem sobretot en col·laboració amb institucions i administracions públiques ja que la nostra recerca té aplicació en les estratègies de prevenció del risc. Els resultats de la nostra recerca són potencialment útils en la millora dels sistemes de pre-alertes i d’alertes, per tal de gestionar amb més eficiència les situacions d’emergència. També intervenim, respecte a l’avaluació de la Perillositat, l’Ordenació del Territori i la Gestió del Risc, en la creació i control de Plans de Prevenció de Perills Naturals amb administracions. Entre les institucions amb qui hem col·laborat o amb qui hem establert contractes o convenis cal destacar el Consejo de Seguridad Nuclear, Iberdrola Ingeniería, Fundación Mapfre, Instituto Geográfico Nacional, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.


Alguns exemples destacats de contractes i convenis que hem dut a terme són:

  • Contractes consecutius amb el patronat de la Muntanya de Montserrat per a la protecció de caiguda de blocs;
  • Participació en la concepció, desenvolupament i control de qualitat de l’Estudi de la Zonificació i Caracterització de la Perillositat Geològica (moviments de massa) i dels Plans de Prevenció de Riscos d’Allaus Previsibles del Govern d’Andorra.
  • Participació en diferents fases de la revisió del perill sísmic de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós seguint un protocol SSHAC (level 3);
  • Convenis amb El Federal Department of Foreign Affairs (Suïssa) per a colaborar en la gestió del risc d’inundacions a Haití.
  • Procés participatiu (2015-2016) i en la revisió de l’Avantprojecte (2017) de la Llei del Territori de Catalunya impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, centrat en els aspectes d’exposició al risc natural en relació amb el territori. i urbanisme. Hem participat en la redacció del tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (2017) encarregat pel Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya.
  • Disseny i implantació de la primera base de dades de falles actives a la Península Ibèrica (QAFI http://info.igme.es/qafi/), gestionada actualment per l’IGME. Aquesta eina és utilitzada pels professionals (enginyeria i construcció) i es considera en els debats sobre la modificació de la norma sismica a Espanya.
  • Desenvolupament i curació de la base de dades euromediterrània sobre esllavissades submarines (EMSS; https://ls3gp.icm.csic.es/?page_id=553), que és un dels serveis temàtics Tsunami que s’incorporarà recentment a EPOS (https://ls3gp.icm.csic.es/?page_id=553). ://www.epos-eu.org/).