Treballem sobretot en col·laboració amb institucions i administracions públiques ja que la nostra recerca té aplicació en les estratègies de prevenció del risc. Els resultats de la nostra recerca són potencialment útils en la millora dels sistemes de pre-alertes i d’alertes, per tal de gestionar amb més eficiència les situacions d’emergència. També intervenim, respecte a l’avaluació de la Perillositat, l’Ordenació del Territori i la Gestió del Risc, en la creació i control de Plans de Prevenció de Perills Naturals amb administracions.Entre les institucions amb qui hem col·laborat o amb qui hem establert contractes o convenis cal destacar el Consejo de Seguridad Nuclear, Iberdrola Ingeniería, Fundación Mapfre, Instituto Geográfico Nacional, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Alguns exemples destacats d’aquests contractes i convenis són:

1) la participació en diferents fases de la revisió del perill sísmic de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós seguint un protocol SSHAC (level 3);

2) els consecutius contractes amb el patronat de la Muntanya de Montserrat per a la protecció de caiguda de blocs;

3) els recents convenis amb El Federal Department of Foreign Affairs (Suïssa) per a colaborar en la gestió del risc d’inundacions a Haití.

4) la participació en la concepció, desenvolupament i control de qualitat de de l’Estudi de la Zonificació i Caracterització de la Perillositat Geològica (moviments de massa) i dels Plans de Prevenció de Riscos d’Allaus Previsibles del Govern d’Andorra.