Els mètodes i tècniques utilitzats i en desenvolupament pels membres de RISKNAT són:

– Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

– Cartografia temàtica i zonificació del perill

– Monitoratge de processos

– Modelat analògic i numèric de processos

– Processat i anàlisi de senyals sísmics

– Fotogrametria i LIDAR (terrestre i aerotransportat)

– Topografia i Geodèsiah (GNNS)

– Datació de fenòmens