L’objectiu és comprendre el funcionament de les dinàmiques fluvials i torrencials complexes (per ex. combinades amb fluxos d’arrossegalls) que generen risc. La seva caracterització no està ben resolta per la modelització hidràulica en zones on els fluxos arrosseguen grans quantitats de sediments i materials flotants, ni en zones remotes amb una enorme manca de dades bàsiques (MDTs, dades pluviomètriques i de cabals, etc.). Aquest objectiu requereix integrar metodologies contrastades i innovadores. En països en desenvolupament l’adaptació d’una metodologia basada en la geomorfologia, poc costosa econòmicament i logísticament, és un dels aspectes destacats de la línia, ja que permet actuar sobre regions molt deprimides on altres mètodes fracassen. Els reptes que es plantegen son:

– Reconstrucció d’avingudes extraordinàries passades: s’utilitzen com a referents de la perillositat actual i futura.

– Aplicació de mètodes dendrogeomorfològics a la datació d’avingudes torrencials per a la caracterització de la seva freqüència

– Caracterització de la dinàmica i la perillositat d’avingudes torrencials i fluvials. Desenvolupament i aplicació de mètodes cartogràfics sobre inundabilitat i vulnerabilitat.