El laboratori de mecànica de sòls i geotèrmia se situa a l’ICM-CSIC. El laboratori es compon d’un marc de càrrega GDS de 50 kN totalment automatitzat que s’utilitza per a determinar la resistència a la cisalla triaxial, així com per a efectuar experiments de consolidació de velocitat de deformació controlada que permeten una pressió de confinament màxima de 22 MPa. Una cèl·lula de consolidació de Rowe & Barden permet la determinació de les característiques de compressibilitat/permeabilitat de sediments de gra fi a pressions de confinament de fins a 2 MPa.

El laboratori també està equipat amb un mesurador de conductivitat tèrmica Teka Berlin TK04 i 6 registradors de dades de temperatura miniaturitzats Antares per a estudis geotèrmics en sediments de gra fi.