Els sistemes d’aigües subterrànies en zones submarines (OGS) es poden considerar un recurs. Tot i això, quan estan contaminats, també poden representar un perill a causa del transport cap a la plataforma continental de nutrients, metalls, carboni, microbis, etc.

Objectius

1) determinar fins a quin punt l’explotació d’OGS podria afectar els ecosistemes costaners i avaluar-ne la geometria, la distribució, les característiques i la dinàmica de flux.

2) entendre l’efecte dels lixiviats transportats pels abocaments d’aigües subterrànies submarines a la plataforma continental i el seu efecte potencial sobre l’ecosistema submarí. Apuntem a diversos llocs d’estudi al mar Mediterrani.

Col·laboracions

La nostra recerca es beneficia d’esforços col·laboratius multidisciplinaris transfronterers a través del projecte SHAREMED finançat per INTERREG. En col·laboració amb OGS, U. Malta, MIO, NIB i altres socis, hem desenvolupat un Atles d’amenaces i riscos per al medi ambient del mar Mediterrani i estem desenvolupant un sistema d’observació per modelar el transport de contaminants i nutrients. A més, en col·laboració amb la Università ta’ Malta-UM (Aaron Micallef) i Geomar (Marion Jegen, Amir Haroon), hem modelat i quantificat l’abocament d’aigua continental a la plataforma continental de Malta. Estem planejant d’estendre aquest tipus d’estudi a la costa catalana a través dels nous projectes finançats per HORIZON AquaINFRA i iCatmar (Institut Català de Governació Marina). En el marc d’AquaINFRA i en col·laboració amb el CREAF (Lluís Pesquer, Kaori Otsu, Ester Prat) i la Università ta’ Malta-UM (Aaron Micallef), continuem el desenvolupament del model de transport de nutrients i contaminants, centrant-nos en l’aportació d’aigües fluvials i subterrànies. Paral·lelament a això, Xavier Garcia forma part del comitè gestor de l’acció OFF-SOURCE finançada per COST, que se centra a estudiar el potencial, en quant a recurs, de l’explotació de jaciments d’aigua dolça marina.