Els sistemes d’aigües subterrànies en zones submarines (OGS) es poden considerar un recurs. Tot i això, quan estan contaminats, també poden representar un perill a causa del transport cap a la plataforma continental de nutrients, metalls, carboni, microbis, etc.

Objectius

1) determinar fins a quin punt l’explotació de sistemes d’aigües subterrànies en zones submarines (OGS) podria afectar els ecosistemes costaners i avaluar-ne la geometria, la distribució, les característiques i la dinàmica de flux.

2) entendre l’efecte dels lixiviats transportats pels abocaments d’aigües subterrànies submarines a la plataforma continental i el seu efecte potencial sobre l’ecosistema submarí. Apuntem a diversos llocs d’estudi al mar Mediterrani.

Col·laboracions

més text