Seminari "Immersió universitària" - Facultat de Biblioteconomia i Documentació

  • Ensenyament d'Informació i Documentació

  • Curs 2017-2018

Tercera edició d'un seminari organitzat entre la cap d'estudis de l'ensenyament d'Informació i Documentació, el deganat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i les orientadores del Servei d'Atenció a l'Estudiant amb la finalitat d'afavorir l'adaptació de l'alumnat de nou ingrés a l'entorn universitari, i motivar-lo a que participi i gaudeixi de les oportunitats que s'ofereixen en benefici del seu desenvolupament personal, acadèmic i professional.

 

Cal destacar el disseny d'aquesta activitat incloent les sessions grupals del Pla d'Acció Tutorial d'aquest ensenyament, així com les classes de dues assignatures de primer on es desenvolupen continguts d'orientació universitària.

Inscripcions tancades

 

  Dates   Del 25 d'octubre de 2017 al 16 de maig de 2018 (vegeu el programa)
  Destinataris  

Alumnat de nou ingrés del grau d'Informació i Documentació

  Lloc  

Aulari de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (es comunicarà directament als alumnes admesos)

 
  Nombre de places   A determinar segons la capacitat de l'aula. La inscripció es prioritzarà per ordre estricte d'inscripció.
 
  Equivalència acadèmica   1 ECTS optatiu
  Tipus d'assistència  

Opció A: Amb interès d'aconseguir 1 ECTS optatiu (cal complir uns requisits)

 

Opció B: Assistència lliure a totes o alguna de les sessions (sense possibilitat d'aconseguir 1 ECTS optatiu)

 
  Preu   Gratuït
  Més informació  

Servei d'Atenció a l'Estudiant (sae.orientacio@ub.edu)

 

Tf. 934031104

 

Període i formulari d'inscripció

 

Inscripcions tancades.

 


Activitat finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)
Organitzen:              
       
     
     
Hi col·labora:              
     
         

Més informació