Seminari "Immersió universitària" - Facultat de Psicologia

  • Ensenyament de Psicologia

  • Curs 2017-2018

Sisena edició del seminari organitzat entre la cap d'estudis de Psicologia, l'equip d'orientació del Servei d'Atenció a l'Estudiant amb la finalitat d'afavorir l'adaptació de l'alumnat de nou ingrés a l'entorn universitari, i motivar-lo a que participi i gaudeixi de les oportunitats que s'ofereixen a benefici del seu desenvolupament personal, acadèmic i professional. Cal destacar la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb la dinamització d'algunes de les sessions.

 

  Dates   Del 10 d'octubre de 2017 al 17 d'abril de 2018 (vegeu el programa)
  Destinataris  

Alumnat de nou ingrés del grau de psicologia

  Lloc  

10 i 11 d'octubre de 2017: Aula 1103

20 de febrer de 2018: Aula 1205

17 d'abril de 2018: Aula 1205

  Nombre de places   A determinar segons la capacitat de l'aula. La inscripció es prioritzarà per ordre estricte d'inscripció.
  Equivalència acadèmica   1 ECTS optatiu
  Tipus d'assistència  

Opció A: Amb interès d'aconseguir 1 ECTS optatiu (cal complir uns requisits)

 

Opció B: Assistència lliure a totes o alguna de les sessions (sense possibilitat d'aconseguir 1 ECTS optatiu)

  Requisits per al reconeixement acadèmic   Assistir a totes les sessions impulsades pel SAE + assistir a 2 de les sessions dinamitzades des de Relacions Laborals + 2 requisits més que s'explicaran a la primera sessió del seminari
  Preu   Gratuït
  Més informació  

Servei d'Atenció a l'Estudiant (sae.orientacio@ub.edu)

 

Tf. 934031104

 

Període i formulari d'inscripció

 

Inscripcions obertes.

 


Activitat finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)
Organitzen:              
       
     
     
Hi col·labora:              
     
         

Més informació