Convocatòria per col·laborar en les activitats Inspira’m i Pregunta’m del programa UBica’t, reconegudes amb crèdits acadèmics.

VOLS FORMAR PART DEL GRUP D’ESTUDIANT INFORMADORS DEL SERVEI D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT (SAE) DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA?

Només hauràs de tenir un bon nivell de coneixement i experiència sobre la Universitat de Barcelona i, en concret, sobre  el teu àmbit educatiu.


Us implicareu de manera directa en el desenvolupament de les activitats d’informació i orientació que la Universitat de Barcelona organitza i posa a l’abast de l’alumnat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius durant els mesos de març, abril i maig, amb la finalitat d’ajudar-los en la seva transició cap al mon universitari.


Amb el desenvolupament d’aquesta activitat, l’estudiant desenvoluparà diverses competències bàsiques pròpies dels seus estudis i del seu moment formatiu: capacitat de treball en equip, adquisició d’habilitats bàsiques en l’ús de les TIC i/o de tècniques més específiques, desenvolupament d’habilitats comunicatives i interpersonals, realització de tasques encomanades i respecte d’unes normes de conducta adients a l’espai públic de treball.


Amb la formació assolida en aquesta activitat, l’alumne obtindrà un reconeixement de 2 crèdits ECTS, que, en el marc de reconeixement d’activitats institucionals, podrà incorporar al seu expedient de grau (com a part de l’alternativa a una assignatura optativa del seu itinerari).

 

 

ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

FORMACIÓ

Nombre d’hores

Calendari

Nombre de crèdits

Assistència a 1 sessió de formació en informació general de la UB.

1 sessió de

2 h. al SAE

4 de març

 

 

50 hores
TOTAL DE 2 CRÈDITS ECTS, per la realització de la totalitat de les activitats establertes

Assistència a 1 sessió de formació específica en el grau del qual serà informador.

1 sessió de

3 h. a la Facultat

5 i 8 de març

Autoformació

3 h.

 

SUPORT A LES ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ  D’ESTUDIANTS DE GRAU

Activitat Inspira’m
Col·laboració amb les Facultats per a donar informació específica sobre cada grau.

9 h.

Entre el 10 març i el 9 abril.

Activitat Pregunta’m
Atenció mitjançant xat a l’alumnat preuniversitari.

33 h.

3 hores, 1 dia a la setmana entre el 15 març i el 28 maig.

 

 

GRAUS QUE FALTEN PER COBRIR

Facultat d'Educació

Pedagogia

Treball Social

 

Facultat de Filosofia

Filosofia

 

Facultat de Física

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Física

 

Facultat de Geografia i Història

Arqueologia

Geografia

Història

Història de l'Art

 

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Comunicació Audiovisual

Gestió d'Informació i Documentació Digital

 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Medicina

Odontologia

Podologia

 

 

COM T'HI POTS INSCRIURE

Si estàs interessat en ser Estudiant Informador del SAE, has de lliurar la teva sol·licitud en format electrònic, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona,


Aquesta sol·licitud electrónica la faràs amb el format que anomenem "Instància Genèrica".


Accés a la Seu Electrònica > https://seu.ub.edu
Important seguir aquestes instruccions per emplenar la sol·licitud

 

 

 

TERMINI PER FER LA INSCRIPCIÓ

Convocatòria oberta: del 12 al 26 de febrer >> Ampliat el termini fins el 9 de març.

 

Resolució i publicació: 3 de març

 

 

REQUISITS

Tenir 120 crèdits superats.

 

 

CRITERIS QUE ES TINDRAN EN COMPTE

  • 1. Haver desenvolupat activitats similars en un curs anterior.
  • 2. Mitjana ponderada de l’expedient en el moment de tancar-se el termini de sol·licituds.

 

 

 

 

 

  • Servei d'Atenció a l'Estudiant
  • c. Adolf Florensa,8
  • Actualització: 04.03.2021
  • Contacte: sae.futurs@ub.edu